Zakres prób i pomiarów zespołu prądotwórczego pod obciążeniem

Oprócz sprawdzenia procedury startu i zatrzymania zamontowanego zespołu prądotwórczego, poprawności pracy na biegu jałowym, a także wykonania niezbędnych pomiarów jego instalacji elektrycznej i sanitarnej warto przeprowadzić próby pod obciążeniem.

Zakres prób i pomiarów zespołu prądotwórczego pod obciążeniem

Oprócz sprawdzenia procedury startu i zatrzymania zamontowanego zespołu prądotwórczego, poprawności pracy na biegu jałowym, a także wykonania niezbędnych pomiarów jego instalacji elektrycznej i sanitarnej warto przeprowadzić próby pod obciążeniem.

Ważne jest przy tym zaobserwowanie ewentualnych zmian napięcia i częstotliwości pod wpływem zwiększania (a także zmniejszania) obciążenia zespołu prądotwórczego – analiza wszystkich możliwych przypadków. Nie zawsze jest to jednak możliwe przy wykorzystaniu istniejących lub docelowych urządzeń i systemów (w szczególności gdy obiekt jeszcze w pełni nie funkcjonuje). Zatem pozostają próby z wykorzystaniem na przykład obciążnic rezystancyjnych z odpowiednim chłodzeniem wentylatorowym.

Na polskim rynku działa co najmniej kilka firm, od których wspomniane obciążnice można wypożyczyć. Konieczne jest przy tym opracowanie takich prób, które w jak największym stopniu będą stanowiły odzwierciedlenie wszystkich możliwych przypadków – zarówno co do sekwencji, jak i wartości mocy czynnej poszczególnych skoków obciążenia (a także jego redukcji). Oczywiście należy mieć na uwadze fakt, że rzeczywiste obciążenie może mieć charakter rezystancyjno-indukcyjny, a nawet rezystancyjno-pojemnościowy i czasem warto również to odwzorować. W przypadku rozwiązań zewnętrznych, gdy zespół prądotwórczy znajduje się poza obiektem (został dostarczony w obudowie wyciszonej lub kontenerze), warto podczas obciążeniowych prób długotrwałych sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie ma negatywnego wpływu na jego działanie (czy układ chłodzenia radzi sobie nawet podczas upałów).

Wielu przydatnych informacji mogą dostarczyć także badania za pomocą kamery termowizyjnej.

Autor: mgr inż. Wiktor Suliga Absolwent Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Autor publikacji na temat zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną, posiadacz certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej pierwszego poziomu (Power Quality Expert 1st Level). Obecnie związany z ORKANUM – ENERGIA sp. z o.o.
Słowa kluczowe:
zespół prądotwórczy