Publikację "Pomiary elektryczne w praktyce" tworzy zespół autorów i redaktorów, których zadaniem jest dostarczyć Państwu publikację na najwyższym poziomie merytorycznym.

Treści udostępniane w publikacji "Pomiary elektryczne w praktyce" są przygotowywane przez doświadczonych projektantów instalacji elektrycznych, autorów podręczników, poradników dla elektryków i opracowań technicznych. Są specjalistami w zakresie: projektowania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i w przemyśle, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i odgromowej, zabezpieczania zasilania, wykonywania pomiarów, instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do kontaktu: pomiary@wip.pl

Tomasz Karwat
rzeczoznawca IR SEP, ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich. 

mgr inż. Janusz Wojnarski
Projektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem.Specjalista w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej, a także wykonawca prac kontrolno-pomiarowych przy odbiorach instalacji w budynkach. Autor artykułów oraz wzorów protokołów pomiarowych.

mgr inż. Fryderyk Łasak
Specjalista ds. pomiarów elektrycznych; Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów oraz wykładowca na szkoleniach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i zasad sprawdzania instalacji elektrycznych, przygotowuje elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek SEP w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

mgr inż. Krzysztof Wincencik
Rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego firmy DEHN Polska. Problematyką ochrony odgromowej i przepięciowej zajmuje się od początku lat 90. XX w. Autor 3 podręczników akademickich oraz ponad 100 artykułów w czasopismach i referatów na konferencjach naukowo-technicznych.

inż. Andrzej Kowalczyk
projektant instalacji elektrycznych, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Janusz Strzyżewski
Członek Centralnego Kolegium Sekcji instalacji i Urządzeń elektrycznych, Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, izby inżynierów Budownictwa.

mgr inż. Robert Gabrysiak pracownik działu rozwoju jednego z polskich producentów opraw oświetleniowych, absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Maciej Piwowarski
absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, kierunek Elektrotechnika, specjalność pomiary w technice i medycynie.

Wiesław Waliszewski
redaktor prowadzący publikacji „Pomiary elektryczne w praktyce” 

Tomasz Karwat
redaktor merytoryczny publikacji „Pomiary elektryczne w praktyce”

wiper-pixel