Uruchomienie zamontowanego zespołu prądotwórczego

Po prawidłowo przeprowadzonym montażu zespołu prądotwórczego można przystąpić do jego uruchomienia. Przy czym poprawna praca jednostki na tak zwanym biegu jałowym (a więc bez obciążenia) nie stanowi jeszcze potwierdzenia jej właściwego działania w danej aplikacji.

Uruchomienie zamontowanego zespołu prądotwórczego

Po prawidłowo przeprowadzonym montażu zespołu prądotwórczego można przystąpić do jego uruchomienia. Przy czym poprawna praca jednostki na tak zwanym biegu jałowym (a więc bez obciążenia) nie stanowi jeszcze potwierdzenia jej właściwego działania w danej aplikacji.

W związku z tym, w zależności od potrzeb, przeprowadzane są próby z wykorzystaniem najczęściej obciążnic rezystancyjnych z odpowiednim chłodzeniem wentylatorowym lub znajdujących się w obiekcie urządzeń i systemów.

W celu obserwacji zmian napięcia i częstotliwości podczas obciążania zespołu prądotwórczego, a także potwierdzenia jego długotrwałej (nawet kilkunastogodzinnej) pracy z danym obciążeniem warto wykorzystać przenośny analizator sieci umożliwiający rejestrację między innymi prądu, mocy pozornej, czynnej i biernej.

 Przed oddaniem do eksploatacji zwykle należy jeszcze opracować i uzgodnić szczegółową instrukcję współpracy zespołu prądotwórczego (stanowiącego w tym przypadku źródło zasilania awaryjnego) z siecią elektroenergetyczną. Warto, by wspomniana instrukcja zawierała między innymi algorytm łączeniowy układu samoczynnego załączania rezerwy (tj. układu dokonującego przełączeń pomiędzy poszczególnymi torami zasilania), najlepiej wraz z diagramami czasowymi.

 

Autor: mgr inż. Wiktor Suliga Absolwent Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Autor publikacji na temat zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną, posiadacz certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej pierwszego poziomu (Power Quality Expert 1st Level). Obecnie związany z ORKANUM – ENERGIA sp. z o.o.