Próby przeprowadzane po montażu zespołu prądotwórczego

Po prawidłowo przeprowadzonym montażu zespołu prądotwórczego, w tym m.in. zapewnieniu powietrza na potrzeby procesu chłodzenia i spalania, odprowadzania emitowanych gazów oraz dostarczeniu paliwa, można przystąpić do jego uruchomienia. Przy czym poprawna praca jednostki na tak zwanym biegu jałowym (a więc bez obciążenia) nie stanowi jeszcze potwierdzenia jej właściwego działania w danej aplikacji.

Próby przeprowadzane po montażu zespołu prądotwórczego

Po prawidłowo przeprowadzonym montażu zespołu prądotwórczego, w tym m.in. zapewnieniu powietrza na potrzeby procesu chłodzenia i spalania, odprowadzania emitowanych gazów oraz dostarczeniu paliwa, można przystąpić do jego uruchomienia. Przy czym poprawna praca jednostki na tak zwanym biegu jałowym (a więc bez obciążenia) nie stanowi jeszcze potwierdzenia jej właściwego działania w danej aplikacji.

W związku z tym, w zależności od potrzeb, przeprowadzane są próby z wykorzystaniem najczęściej obciążnic rezystancyjnych z chłodzeniem wentylatorowym lub już znajdujących się w danym obiekcie urządzeń i systemów. Przykład obciążnicy rezystancyjnej z chłodzeniem wentylatorowym przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Obciążnica rezystancyjna z chłodzeniem wentylatorowym (przykład)

Oprócz wykonania pomiarów elektrycznych,m.in.rezystancji izolacji zastosowanego okablowania czy też rezystancji uziemiania, a także sprawdzenia procedury startu i zatrzymania oraz poprawności pracy na biegu jałowym,warto ponadto przeprowadzić wspomniane już próby obciążeniowe. W celu obserwacji zmian napięcia U [V] i częstotliwości f [Hz] podczas skokowego obciążania zespołu prądotwórczego, a także potwierdzenia jego długotrwałej (nawet kilkunastogodzinnej) pracy ze stałym obciążeniem warto wykorzystać przenośny analizator sieci umożliwiający rejestrację bardzo wielu parametrów, w tym m.in. prądów I [A] i mocy (pozornej S [kVA], czynnej P [kW] oraz biernej Q [kvar]).

Autor: mgr inż. Wiktor Suliga, absolwent Elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych „Facility Management – zarządzanie budynkiem” oraz „Zarządzania projektami w przedsiębiorstwie”. Autor publikacji na temat zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną