Jak przeprowadza się termowizyjne badania silników elektrycznych

Poprawność pracy silników elektrycznych można oceniać m.in. za pomocą pomiarów termowizyjnych. Pomiary te są nieagresywnym i bezpiecznym źródłem wiedzy o stanie technicznym silników i przebiegu ich pracy w stanie rzeczywistym, czyli pod obciążeniem.

Jak przeprowadza się termowizyjne badania silników elektrycznych

Poprawność pracy silników elektrycznych można oceniać m.in. za pomocą pomiarów termowizyjnych. Pomiary te są nieagresywnym i bezpiecznym źródłem wiedzy o stanie technicznym silników i przebiegu ich pracy w stanie rzeczywistym, czyli pod obciążeniem.

W przypadku większości maszyn i urządzeń przemysłowych można określić wzorcowy stan cieplny charakterystyczny przy prawidłowej pracy urządzenia. Stan ten jest punktem wyjścia przy tworzeniu mapy cieplnej urządzenia, zapisywany w postaci termogramów umieszczanych w bazie danych maszyny. Tak utworzoną bazę danych wykorzystuje się jako materiał porównawczy przy wykonywaniu badań termowizyjnych i ocenie stanu technicznego wszystkich maszyn tego samego typu.

Lokalizację ewentualnych zwarć w pakietach blach stojanów silników elektrycznych i w rdzeniach transformatorów wykonuje się przez pomiar termowizyjny podczas nagrzewania indukcyjnego stojana lub rdzenia transformatora przez wymuszenie strumienia magnetycznego wywołanego przepływem prądu w odpowiednio nawiniętej pętli pomiarowej. W miejscach zwarć w pakietach blach powstają lokalne nagrzania, które mogą być rozpoznane i precyzyjnie zlokalizowane za pomocą kamery termowizyjnej.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych