Zakres badań specjalistycznych instalacji fotowoltaicznej

Przy sprawdzaniu systemów fotowoltaicznych, poza czynnościami takimi, jak w badaniach innych instalacjach elektrycznych, przeprowadza się badań specjalistycznych. Należą do nich:

Zakres badań specjalistycznych instalacji fotowoltaicznej

Przy sprawdzaniu systemów fotowoltaicznych, poza czynnościami takimi, jak w badaniach innych instalacjach elektrycznych, przeprowadza się badań specjalistycznych. Należą do nich:

– sprawdzenie polaryzacji modułów fotowoltaicznych,

– pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów fotowoltaicznych,

– pomiar prądu podczas pracy falownika,

– pomiar prądu zwarcia łańcuchów modułów fotowoltaicznych,

– pomiary krzywych prądowo-napięciowych,

– pomiary kamerą termowizyjną,

– badanie luminescencji paneli.

Przeprowadzenie dwóch ostatnich z wymienionych czynności powinno odbywać się przy odpowiednim natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącym około 700 W/m2, ale nie mniej niż 400 W/m2.

Analiza charakterystyki prądowo-napięciowej umożliwia weryfikację wydajności łańcucha modułów w zakresie mocy, natężenia prądu i napięcia. Ponadto badanie tej charakterystyki może pomóc w wykryciu uszkodzenia pojedynczego ogniwa lub grupy ogniw, a także wysokiej rezystancji łańcucha. Wysoka rezystancja sygnalizuje inne nieprawidłowości, takie jak niestaranne zlutowanie ścieżek w module, zastosowanie kabli o zbyt małym przekroju, degradacji PID, niedopasowania prądowo-napięciowego połączonych modułów czy nawet zabrudzenia modułów lub ich połączeń.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych