Co wpływa na jakość pomiarów wykonywanych miernikiem cęgowym

Bardzo istotny wpływ na jakość pomiaru prądu wykonanego za pomocą miernika cęgowego ma sam dobór miernika. Jeśli chcemy mierzyć prądy o niewielkich wartościach, nie należy korzystać z mierników przeznaczonych do pomiarów dużych wartości prądów.

Co wpływa na jakość pomiarów wykonywanych miernikiem cęgowym

Bardzo istotny wpływ na jakość pomiaru prądu wykonanego za pomocą miernika cęgowego ma sam dobór miernika. Jeśli chcemy mierzyć prądy o niewielkich wartościach, nie należy korzystać z mierników przeznaczonych do pomiarów dużych wartości prądów.

Sam wygląd miernika cęgowego może już uzmysławiać, do pomiaru jakich prądów został przeznaczony. Okno cęgów pomiarowych jest bowiem dopasowane do odpowiedniego przekroju kabla, który może przewodzić odpowiedniej wartości prąd, będący prądem maksymalnym urządzenia.

Cęgi pomiarowe pomimo dużej uniwersalności są jednak często problematyczne w użyciu, gdyż np. ciężko jest je zastosować przy płaskich szynach, szynoprzewodach z ekranem. Nie jest możliwe stosowanie ich przy liniach kablowych, które posiadają często wiele faz w sobie i/lub ekran oraz pancerz, będące de facto ekranami elektromagnetycznymi, a co za tym idzie − tłumione jest pole magnetycznego (a ono jest przecież wykorzystywane do pomiaru).

W przypadku kabli istnieje często możliwość założenia miernika cęgowego w okolicy głowicy kabla, gdzie przewodniki pochodzące od trzech faz są rozdzielane, a pancerz i ekran zdjęte. W przypadku szyn i szynoprzewodów trzeba często stosować inne urządzenia pomiarowe takie jak np. cewki Rogowskiego, które daje się łatwiej zakładać np. na płaskie w przekroju szyny.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej