Zasady wykonywania technicznych rysunków elektrycznych

Każdy rysunek techniczny – w tym również rysunek elektryczny – musi być wykonywany wg pewnych określonych zasad. Tylko takie wykonanie schematów elektrycznych daje ich czytelność i zrozumiałość oraz gwarantuje późniejsze poprawne wykonanie obiektu elektrycznego.

Zasady wykonywania technicznych rysunków elektrycznych

Każdy rysunek techniczny – w tym również rysunek elektryczny – musi być wykonywany wg pewnych określonych zasad. Tylko takie wykonanie schematów elektrycznych daje ich czytelność i zrozumiałość oraz gwarantuje późniejsze poprawne wykonanie obiektu elektrycznego.

Do podstawowych zasad poprawnego wykonywania rysunku technicznego elektrycznego zalicza się:

 • dbanie o to, aby liczba linii przecinających się była jak najmniejsza,
 • linie połączeń należy rysować możliwie krótkie i prowadzić je poziomo lub pionowo – nie stosować załamań,
 • jeśli dany fragment schematu powtarza się, to wystarczy tylko jeden raz obwód ten pokazać szczegółowo, a następnie w pozostałych miejscach schematu stosować jedynie odsyłacze do danego obwodu,
 • łączniki należy pokazywać w stanie otwarcia lub w tzw. położeniu początkowym,
 • urządzenia łączeniowe należy pokazywać w stanie niewzbudzonym lub otwarcia,
 • należy stosować uproszczenia, pod warunkiem że nie utrudnią zrozumienia zasad działania schematu,
 • obwody główne w celu odróżnienia od obwodów pomocniczych można rysować linią grubą,
 • dwie gałęzie lub więcej jednakowych gałęzi występujących w obwodzie można zastąpić jedną, wpisując jedynie liczbę gałęzi,
 • styki łączników wielopołożeniowych należy rysować w położeniu początkowym, a na schemacie rysować diagram łączeń lub tablicę połączeń,
 • przewody ochronne powinny być rysowane pod przewodem zerowym – w układzie linii poziomych lub po prawej stronie przewodu zerowego – w układzie linii pionowych,
 • symbole przewodów układów trójfazowych powinny być umieszczone w umownej kolejności faz, zaczynając od góry lub od lewej strony schematu,
 • symbole niewykorzystanych styków i końcówek powinny być pokazane lub omówione na schemacie.
Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak
Słowa kluczowe:
rysunek techniczny