Oględziny wewnętrzne elektronarzędzi stwarzają ryzyko uszkodzenia

Wiele osób zaleca wykonanie wewnętrznych oględzin elektronarzędzia podczas badań okresowych zgodnie z punktem 3.3.2 Demontaż i oględziny wewnętrzne wycofanej już Normy PN-EN08400-10:1988. Kompletnie się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że nie należy rozkręcać sprawnych i prawidłowo działających elektronarzędzi celem dokonania oględzin wewnętrznych.

Oględziny wewnętrzne elektronarzędzi stwarzają ryzyko uszkodzenia

Wiele osób zaleca wykonanie wewnętrznych oględzin elektronarzędzia podczas badań okresowych zgodnie z punktem 3.3.2 Demontaż i oględziny wewnętrzne wycofanej już Normy PN-EN08400-10:1988. Kompletnie się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że nie należy rozkręcać sprawnych i prawidłowo działających elektronarzędzi celem dokonania oględzin wewnętrznych.

Szansa uszkodzenia sprawnego elektronarzędzia przez takie rozkręcanie i skręcanie jest większa, niż wystąpienia uszkodzenia wykrytego przez oględzin wewnętrznych. Na rysunku 1 pokazano od wewnątrz wiertarkę udarową z uchwytem samozaciskowym, wykonaną w II klasie ochronności. Zdjęcie przedstawia, w jaki sposób jest ona zbudowana i jak może nastąpić przypadkowe uszkodzenie mechaniczne, a nawet przerwanie przewodu wewnątrz obudowy urządzenia. W praktyce takie sytuacje się zdarzają.

Rys. 1. Przykład uszkodzeń przewodów zasilających w wyniku nieprawidłowego skręcenia obudowy elektronarzędzia

Nie będę odnosił się do wszystkich wymienionych czynności, jakie należy realizować w ramach oględzin wewnętrznych według Normy PN-EN08400-10:1988 i ich komentował. Na jedno jednak zwrócę uwagę. Jeden z ostatnich elementów wymienionych tam do sprawdzenia to łożyska. Należało według autorów dokumentu sprawdzać, czy nie są uszkodzone i czy są nasmarowane. W aktualnie produkowanych elektronarzędziach właściwie chyba wszystkie łożyska są obustronnie zamknięte i nie wymagają smarowania przez użytkownika, a sprawdzenie ich przez elektryka pomiarowca podczas oględzin w ramach badań okresowych jest po prostu niemożliwe, bo oczami nie będzie w stanie ocenić ich stanu.

Autor: mgr inż. Grzegorz Basek specjalista ds. pomiarów elektrycznych, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej