Oświetlenie w sklepie – jakie światło do jakiego towaru

Światło w obiektach handlowych w sposób znaczący wpływa na uzyskany efekt ekonomiczny. Odpowiednie oświetlenie pomaga nie tylko wyeksponować grupy produktów, ale również pozwala nadać wnętrzu odpowiedni klimat.

Oświetlenie w sklepie – jakie światło do jakiego towaru

Światło w obiektach handlowych w sposób znaczący wpływa na uzyskany efekt ekonomiczny. Odpowiednie oświetlenie pomaga nie tylko wyeksponować grupy produktów, ale również pozwala nadać wnętrzu odpowiedni klimat.

Wystawa sklepowa powinna być tak oświetlona, aby przyciągać uwagę potencjalnego klienta oraz zachęcić go do wejścia do środka. Oświetlenie musi ułatwić orientację wewnątrz sklepu oraz kierować klientów do określonych miejsc. Ze względu na zmieniające się trendy oraz możliwość zmiany aranżacji sklepu oświetlenie musi być tak wykonane, aby umożliwiało jego łatwe dostosowanie do nowych potrzeb.

Produkty wymagające przy sprzedaży ciepłej, pełnej poczucia luksusu i przyjaznej atmosfery wymagają niższego poziomu natężenia oświetlenia i ciepłej barwy światła. Produkty prezentowane w klimacie „aktywnym”, w atmosferze biznesu, najlepiej wyglądają w białej neutralnej barwie światła, przy stosunkowo wysokich poziomach natężenia oświetlenia. Takie wymagania mają też produkty mleczne, owoce i ryby.

W sklepie, w którym stawia się na promocje, oferując towary po atrakcyjnych cenach, należy stosować wysokie poziomy natężenia oświetlenia przy stosunkowo chłodnej dziennej barwie światła.

Ogólną zasadą jest, że im bardziej barwa światła staje się chłodna, tym wyższy poziom natężenia oświetlenia należy stosować (ma to szczególne znaczenie przy poziomach natężenia oświetlenia powyżej 1000 lx).

Podstawowym celem oświetlenia jest możliwie jak najbardziej atrakcyjne zaprezentowanie towarów. Oznacza to, że kolory powinny być oddawane w sposób możliwie naturalny. Dla większości sklepów zalecany jest dobry lub bardzo dobry stopień oddawania barw. Źródło światła z niższym wskaźnikiem oddawania barw może być jednak bardziej odpowiednie do oświetlania niektórych produktów. Źródło to może sprawić, że staną się one bardziej atrakcyjne niż np. przy świetle dziennym.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oświetlenie w sklepie