Wybór urządzenia do pomiaru rezystancji izolacji

Do pomiaru rezystancji izolacji wykorzystywane są dwa główne typy mierników: induktorowe oraz cyfrowe. Cyfrowy pomiar rezystancji izolacji może być zaimplementowany jako jedna z funkcji uniwersalnego miernika cyfrowego do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych.

Wybór urządzenia do pomiaru rezystancji izolacji

Do pomiaru rezystancji izolacji wykorzystywane są dwa główne typy mierników: induktorowe oraz cyfrowe. Cyfrowy pomiar rezystancji izolacji może być zaimplementowany jako jedna z funkcji uniwersalnego miernika cyfrowego do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych.

W przeszłości najbardziej powszechne było stosowanie mierników induktorowych, obecnie to jednak mierniki cyfrowe stanowią większość używanych przez pomiarowców urządzeń. Niezależnie od wyboru typu urządzenia, pomiary rezystancji izolacji można wykonać zgodnie z normami. Natomiast gdybyśmy chcieli uzyskać dokładną wartość pomiarową dla bardzo wysokich rezystancji (np. setek megaomów czy gigaomów), lepsze będą mierniki cyfrowe, które dla znacznych wartości rezystancji zwracają dość dokładną wartość. Pozwolić to może na obserwowanie zmian rezystancji izolacji w czasie, a tym samym może być źródłem informacji o degradowaniu się izolacji.

Sam pomiar rezystancji izolacji polega na podłączeniu napięcia probierczego do badanego obwodu i pomiar prądu upływu, który odpowiada rezystancji izolacji.

W trakcie pomiaru po podłączeniu do badanego obwodu napięcia probierczego prąd będzie narastał. W przypadku mierników cyfrowych same przyrządy czekają na ustabilizowanie się pomiaru, tak aby odczytana wartość była miarodajna. W trakcie pomiaru miernikiem induktorowym należy oczekiwać samodzielnie do momentu, kiedy wskazówka ustabilizuje swoje położenie.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki