Oględziny to ważny element oceny stanu izolacji

Nawet poprawnie wykonany pomiar rezystancji izolacji nie daje pełnej wiedzy o stanie izolacji. Powinny go uzupełniać oględziny.

Oględziny to ważny element oceny stanu izolacji

Nawet poprawnie wykonany pomiar rezystancji izolacji nie daje pełnej wiedzy o stanie izolacji. Powinny go uzupełniać oględziny.

Wyobrazić można sobie sytuację, w której np. mechanicznemu uszkodzeniu ulega izolacja na skutek np. nieostrożnego wykonania otworu w ścianie przy użyciu wiertarki. W trakcie wykonywania pomiaru brak metalicznego połączenia od uziemienia do przewodu roboczego nie wpłynie na pogorszenie rezystancji izolacji. Ale gdy np. uszkodzone miejsce ulegnie zawilgoceniu, osoby korzystające z pomieszczenia będą zagrożone porażeniem.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku przewodów poddanych działaniu środków chemicznych, np. w przepompowniach ścieków. Pomiar rezystancji izolacji może wychodzić poprawnie nawet w sytuacji, gdy ewidentnie widać, że izolacja kabla poddana działaniu środków chemicznych i biologicznym substancjom straciła swoje właściwości ochronne.

Należy pamiętać, że tak samo ważne jak wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, jest przeprowadzenie oględzin stanu instalacji w miejscach, do których mamy dostęp. Naocznie czasem możemy stwierdzić uszkodzenia, które są zagrożeniem dla obsługujących instalacje i które nie spowodowały spadku rezystancji izolacji poniżej poziomów dopuszczalnych normatywnie.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki