Zasady wykonywania pomiarów luksomierzem

Przy wykonywaniu pomiarów natężenia oświetlenia należy stosować się do dołączanej do luksomierza instrukcji jego użytkowania oraz ponadto przestrzegać następujących reguł:

Zasady wykonywania pomiarów luksomierzem

Przy wykonywaniu pomiarów natężenia oświetlenia należy stosować się do dołączanej do luksomierza instrukcji jego użytkowania oraz ponadto przestrzegać następujących reguł:

-       przed włączeniem miernika należy sprawdzić, czy głowica jest czysta, a po włączeniu (przy zasłoniętej głowicy), czy wskaźnik miernika pokazuje zero,

-       przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów należy włączyć miernik i zdjąć osłonę z zawierającej fotodiodę głowicy pomiarowej; fotodiodę należy umieścić na kilka minut w przestrzeni, w której będą wykonywane pomiary (ma to na celu ustabilizowanie prądu fotoelektrycznego),

- w trakcie pomiaru oświetlenia elektrycznego należy wyeliminować wpływ oświetlenia naturalnego (dziennego), wykonując badania w nocy lub przy szczelnie zasłoniętych oknach,

- w przypadku oceny nowych urządzeń pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzić po wstępnym „wyświeceniu” lamp przez 100 godzin,

- w przypadku czynnych urządzeń pomiary należy wykonywać po co najmniej półgodzinnej pracy urządzeń oświetleniowych,

-       w trakcie pomiaru głowica powinna być trzymana zgodnie z płaszczyzną ściany lub sufitu,

-       w trakcie odczytu głowicę należy trzymać nieruchomo,

-       w trakcie pomiaru należy unikać zasłaniania głową lub innymi częściami ciała światła padającego na głowicę pomiarową,

-       ubiór osoby wykonującej pomiary powinien być ciemny i wykonany z matowego materiału,

- w otoczeniu miejsca prowadzenia pomiarów nie powinno być ruchu osób postronnych,

-       używany miernik musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
luksomierz