Podstawowe zasady wykonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej

Wykonywanie pomiarów zużycia energii elektrycznej powinno się prowadzić możliwie w wielu punktach pomiarowych w taki sposób, aby uzyskać przynajmniej informację dotyczące najbardziej energochłonnych urządzeń oraz grup odbiorników. Oznacza to konieczność wykorzystania wielu urządzeń pomiarowych lub, co jest mniej miarodajnym podejściem, wielokrotne powtarzanie pomiarów.

Podstawowe zasady wykonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej

Wykonywanie pomiarów zużycia energii elektrycznej powinno się prowadzić możliwie w wielu punktach pomiarowych w taki sposób, aby uzyskać przynajmniej informację dotyczące najbardziej energochłonnych urządzeń oraz grup odbiorników. Oznacza to konieczność wykorzystania wielu urządzeń pomiarowych lub, co jest mniej miarodajnym podejściem, wielokrotne powtarzanie pomiarów.

Kolejnym warunkiem przeprowadzenia miarodajnych pomiarów jest czas ich wykonywania. Zużycie energii powinno się rejestrować przynajmniej przez tydzień. Oczywiście dobrze jest wybrać tydzień reprezentatywny, to znaczy np. taki, w którym nie ma dodatkowych dni wolnych. Warto się zastanowić nad wyborem terminu pomiaru. Jeśli spodziewamy się znacznego zużycia w urządzeniach klimatyzacyjnych, to powinniśmy wybrać okres letni, a w urządzeniach grzewczych lub oświetleniowych bardziej interesujące są miesiące zimowe. W przypadku zakładów przemysłowych najlepiej jest wybrać okresy największej aktywności zakładu. Oczywiście najbardziej korzystna sytuacja jest wtedy, gdy mamy do czynienia z permanentnym monitoringiem zużycia energii w odbiornikach.

Wartość informacyjna danych pomiarowych zależy także od okresu uśredniania pomiarów. Im częściej wykonujemy pomiary, tym większą wartość informacyjną będą one niosły za sobą. Maksymalny okres uśredniania pomiarów to 15 minut. Oczywiście przeprowadzanie pomiarów co np. jedną sekundę spowoduje w trakcie tygodnia pomiarowego zgromadzenie ogromnej ilości danych, które nie nadają się do prostej analizy.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki