Co oznaczają kategorie mierników

Norma IEC 61010-1 IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) i jej podobne podają kategoryzację mierników. Są to informacje, w jakiej sytuacji możemy danego miernika używać.

Co oznaczają kategorie mierników

Norma IEC 61010-1 IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) i jej podobne podają kategoryzację mierników. Są to informacje, w jakiej sytuacji możemy danego miernika używać.

Kategoria pomiarowa I (Measurement Category I – CAT I)

Pomiary w obwodach będących częścią chronionych urządzeń elektronicznych. Tego typu urządzenia pomiarowe można wykorzystywać przy badaniu urządzeń, które mają wewnątrz zapewniony odpowiedni stopień ochrony przeciwporażeniowej, takich jak separacja galwaniczna czy wysoko impedancyjne transformatory (takie jak np. w kopiarkach). Generalnie odradza się zakup tych mierników, są bowiem przygotowane do wykonywania pomiarów z bardzo wąską grupą urządzeń elektrycznych.

Kategoria pomiarowa II (Measurement Category II – CAT II)

Kategoria ta odnosi się do wszystkich pomiarów wykonywanych w urządzeniach podłączonych do sieci zasilającej poprzez gniazdo w ścianie. Można wykonywać również pomiary samych gniazd, jeśli są oddalone od rozdzielnicy o przynajmniej 10 m, a od transformatora o 20 m.

Kategoria pomiarowa III (Measurement Category III – CAT III)

Kategoria ta odnosi się do mierników nadających się do wykonywania pomiarów w obwodach instalacji w budynku, pod warunkiem że na całej długości znajdują się wewnątrz jego murów (wliczając elementy rozdzielnicy oraz obwodów odgałęźnych). Do kategorii tej należą również w większości pomiary wykonywane na urządzeniach na stałe podłączonych do sieci elektrycznej (bez wtyczki).

Kategoria pomiarowa IV (Measurement Category IV – CAT IV)

Ta kategoria dotyczy mierników nadających się do pomiarów w rozdzielniach, przyłączach, a także w liniach zasilających.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
mierniki elektryczne