Zalety i wady bezprzewodowych rozwiązań inteligentnych budynków

Niewątpliwą zaletą bezprzewodowych systemów inteligentnego budynku jest ograniczenie konieczności stosowania kabli. Jedną z wad może być niska odporność na zakłócenia.

Zalety i wady bezprzewodowych rozwiązań inteligentnych budynków

Niewątpliwą zaletą bezprzewodowych systemów inteligentnego budynku jest ograniczenie konieczności stosowania kabli. Jedną z wad może być niska odporność na zakłócenia.

Dzięki ograniczeniu okablowania maleją koszty instalacji, a dodatkowo uzyskujemy większą elastyczność w montażu urządzeń w dowolnym miejscu. Kolejną zaletę stanowi mobilność urządzeń, które po wpięciu w system mogą być przeniesione w inne miejsce bez konieczności doprowadzania przewodów. Systemy bezprzewodowe można także łatwo powiększać o kolejne urządzenia bez konieczności kucia ścian i kładzenia dodatkowych przewodów.

Sieć bezprzewodowa charakteryzuje się także łatwością modyfikacji. Inne zalety systemów bezprzewodowych to także szybka i łatwa instalacja oraz dzięki odpowiedniemu rozłożeniu urządzeń – uzyskanie nieograniczonego zasięgu i objęcie systemem całego obszaru posesji.

Jednak systemy bezprzewodowe mają także wady. Pierwszą istotną wadą jest nią niska odporność na zakłócenia. Różnego rodzaju zakłócenia mogą spowolnić proces przesyłania danych i w efekcie spowodować wolniejszą reakcję urządzeń. Współczesne rozwiązania są coraz bardziej odporne na zakłócenia. Sieć musi działać nawet wtedy, gdy łączność zakłócają obiekty fizyczne. Przetworniki muszą być w stanie zmieniać routowanie, jeśli ich bieżące połączenie zostanie zakłócone. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest sieć o strukturze MESH, w której każdy przetwornik działa jako stacja bazowa dla innego nadajnika. Umożliwia to znaczne wzmocnienie siły sygnału sieciowego w każdej sytuacji.

Sieć bezprzewodowa charakteryzuje się obniżoną jakością zabezpieczeń. Wynika to z faktu, że sieć wysyła informacje w przestrzeń wokół siebie. Dane te łatwo mogą odebrać inne urządzenia czy komputery osób niepożądanych. Dlatego sieci bezprzewodowe, aby bezpiecznie funkcjonować, wymagają dodatkowych dobrze skonfigurowanych zabezpieczeń.

Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak, absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik działu rozwoju jednego z polskich producentów opraw oświetleniowych