Zalety i wady mikrofalowników

Falowniki fotowoltaiczne małych mocy przyłączane do sieci niskiego napięcia można kategoryzować ze względu na: sposób połączenia przyłączonych do falownika ogniw słonecznych i sposób zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. Najmniejszą moc mają tzw. mikrofalowniki, są to urządzenia przyłączane bezpośrednio do jednego panelu fotowoltaicznego.

Zalety i wady mikrofalowników

Falowniki fotowoltaiczne małych mocy przyłączane do sieci niskiego napięcia można kategoryzować ze względu na: sposób połączenia przyłączonych do falownika ogniw słonecznych i sposób zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. Najmniejszą moc mają tzw. mikrofalowniki, są to urządzenia przyłączane bezpośrednio do jednego panelu fotowoltaicznego.

Mają kilkaset watów mocy i montowane są z tyłu panelu, dzięki czemu od razu podnoszą napięcie z kilkunastu lub kilkudziesięciu woltów napięcia stałego do 230 V napięcia zmiennego. Dzięki czemu zmniejszają się straty w przesyle prądu płynącego z ogniw fotowoltaicznych do falownika. Fotografia mikroinwertera została zaprezentowany na rysunku 1. Schemat blokowy natomiast przedstawiony został na rysunku 2.

  Mikrofalowniki mają także największe możliwości w zakresie obniżania strat energii związanych z częściowym zacienianiem instalacji fotowoltaicznej. Przyłączone są bowiem do jednego panelu, jeśli zostanie zacieniony, mikrofalownik odbierze z niego całą możliwą moc. W przypadku gdyby doszło do takiego zacienienia dla panelu podłączonego w zespole szeregowym lub szeregowo równoległym, generacja mocy z całego zespołu może ulec pogorszeniu.

Oczywiście jeśli mikroinstalacja ma mieć wiele paneli, istnieje konieczność zainstalowania wielu mikrofalowników, których koszt będzie wyższy niż jednego falownika o większej mocy.

Rys. 1. Falownik SMA 240 (źródło: SMA.DE)

Rys. 2. Schemat blokowy instalacji fotowoltaicznej z mikrofalownikiem

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki