Jaki jest zakres sprawdzenia odbiorczego oświetlenia przeszkodowego

Oprawy przeszkodowe muszą posiadać certyfikaty organizacji nadzoru lotnictwa ICAO i FAA. Oprawy podlegają badaniom na zgodność z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw europejskich i wymaganiom znakowania zgodności CE. Natomiast po zainstalowaniu oświetlenia przeszkodowego niezbędne jest sprawdzenie odbiorcze złożone z oględzin i pomiarów całej instalacji ostrzegawczej.

Jaki jest zakres sprawdzenia odbiorczego oświetlenia przeszkodowego

Oprawy przeszkodowe muszą posiadać certyfikaty organizacji nadzoru lotnictwa ICAO i FAA. Oprawy podlegają badaniom na zgodność z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw europejskich i wymaganiom znakowania zgodności CE. Natomiast po zainstalowaniu oświetlenia przeszkodowego niezbędne jest sprawdzenie odbiorcze złożone z oględzin i pomiarów całej instalacji ostrzegawczej.

Obejmuje ono:

– analizę dokumentacji,

– porównanie zawartych w tej dokumentacji rozwiązań z przepisami,

– sprawdzenie rozmieszczenia poziomów świateł przeszkodowych,

– sprawdzenie parametrów zainstalowanych świateł przeszkodowych na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów, ponieważ nie ma technicznej możliwości wykonania w warunkach terenowych odpowiednich pomiarów,

– sprawdzenie poprawności działania układu sterowania oświetleniem przeszkodowym,

 – sprawdzenie wyposażenia rozdzielnicy zasilającej pod kątem prawidłowego doboru zabezpieczeń,

– sprawdzenie spadku napięcia w linii zasilającej rozdzielnicę,

– w miarę potrzeby skontrolowanie spadków napięć w obwodach zasilających oprawy oświetlenia przeszkodowego.

Ocenę poprawności rozmieszczenia i działania świateł przeszkodowych stanowiących oświetlenie nocne należy przeprowadzać po zapadnięciu zmroku.

Ponadto jak w każdym przypadku sprawdzania instalacji elektrycznych należy wykonać czynności opisane w Polskiej Normie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa