Zalety i wady powietrznej pompy ciepła

Montaż powietrznej pompy ciepła jest dużo prostszy, a przez to tańszy niż w przypadku pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody. Nie trzeba bowiem ponosić kosztów układania rur kolektora poziomego lub pionowego ani też wiercenia studni.

Zalety i wady powietrznej pompy ciepła

Montaż powietrznej pompy ciepła jest dużo prostszy, a przez to tańszy niż w przypadku pozostałych rodzajów pomp czerpiących ciepło z gruntu lub wody. Nie trzeba bowiem ponosić kosztów układania rur kolektora poziomego lub pionowego ani też wiercenia studni.

Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje energię nagromadzoną w powietrzu (dolne źródło ciepła), a następnie oddaje ją wodzie krążącej w instalacji grzewczej (górne źródło). W polskich warunkach klimatycznych powietrzna pompa nie może być jednak jedynym źródłem ciepła w domu. W zimie podczas spadków temperatury dużo poniżej zera jej moc i sprawność znacznie spadają. Co prawda, wielu producentów podaje, że ich urządzenia mogą pracować w temperaturze zewnętrznej -20oC, a najnowsze nawet w -25oC. Jednak w takich warunkach nie są w stanie samodzielnie ogrzać budynku ani przygotować ciepłej wody. Dlatego muszą współpracować z dodatkowym źródłem ciepła na przykład elektrycznymi grzałkami lub kotłem na gaz.Źródłem wspomagającej energii może być również kolektor solarny.

Stosowanie powietrznej pompy ciepła do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody ma sens w następujących sytuacjach:

 – budynek jest energooszczędny o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania wnętrz,

– pompa ciepła ma wspomagać inne konwencjonalne źródło ciepła,

 – pompa ciepła będzie zastosowana do podłogowego systemu ogrzewania pomieszczeń,

– nie ma możliwości zastosowania pompy z gruntowym lub wodnym dolnym źródłem ciepła, np. wtedy gdy dysponujemy zbyt małą powierzchnią działki, aby ułożyć rury kolektora płaskiego,

– na działce występują niewłaściwe warunki geologiczne do wykonania odwiertów pionowych,

– zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej ciepło gruntu lub wody wiąże się z koniecznością poniesienia zbyt wysokich kosztów.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa