Jakie są różnice pomiędzy akumulatorami VRLA i AGM

Akumulatory bezobsługowe wytwarzane są w dwóch technologiach VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) i AGM (Absorbed Glass Mat). W akumulatorach VRLA elektrolit ma postać żelu utworzonego przez dodanie krzemianów, w technologii AGM elektrolit zgromadzony jest zaś w mikroporach separatorów z włókna szklanego umieszczonych między płytami.

Jakie są różnice pomiędzy akumulatorami VRLA i AGM

Akumulatory bezobsługowe wytwarzane są w dwóch technologiach VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) i AGM (Absorbed Glass Mat). W akumulatorach VRLA elektrolit ma postać żelu utworzonego przez dodanie krzemianów, w technologii AGM elektrolit zgromadzony jest zaś w mikroporach separatorów z włókna szklanego umieszczonych między płytami.

Zdecydowanie większą popularność i szersze zastosowanie mają wyroby wykonywane w technologii AGM. W porównaniu z akumulatorami VRLA mają mniejszą rezystancję wewnętrzną, co zapewnia wyższe napięcie wyjściowe i dłuższy czas eksploatacji, zwłaszcza przy rozładowaniu dużym prądem. Są one znacznie tańsze niż ich żelowe odpowiedniki o tej samej pojemności.

Akumulatory żelowe natomiast wytrzymują więcej cyklów rozładowania/ładowania i są odporniejsze na wibracje i wstrząsy, co ma duże znaczenie przy zastosowaniach ruchomych. Akumulatory żelowe VRLA lepiej odprowadzają ciepło powstające w wyniku przepływu prądu w czasie ładowania i rozładowywania. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza do pracy cyklicznej, np. w pojazdach samochodowych i do pracy na zewnątrz budynków przy znacznych wahaniach temperatur otoczenia.

Akumulatory w technologii AGM stosuje się głównie – do pracy ciągłej – buforowej (zasilania awaryjnego-bezprzerwowego), gdzie bateria jest przyłączona do zasilacza i stanowi awaryjne źródło energii elektrycznej w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej, np. zasilacze UPS, systemy oświetlenia awaryjnego, siłownie telekomunikacyjne, systemy alarmowe i sygnalizacji przeciwpożarowej, kasy fiskalne. Przy pracy buforowej akumulator po naładowaniu pobiera niewielki prąd konserwacyjny, uzupełniający jego samo rozładowanie.

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
akumulatory