Czas eksploatacji akumulatora

Przewidywany czas eksploatacji akumulatora, nazywany również jego żywotnością, to czas pracy akumulatora określany w czasie badań z wykorzystaniem metod statystycznych i podawany przez producenta. Zależy od określonych warunków eksploatacji.

Czas eksploatacji akumulatora

Przewidywany czas eksploatacji akumulatora, nazywany również jego żywotnością, to czas pracy akumulatora określany w czasie badań z wykorzystaniem metod statystycznych i podawany przez producenta. Zależy od określonych warunków eksploatacji.

Za koniec opłacalnej eksploatacji akumulatora uznaje się moment, w którym jego pojemność obniży się trwale do 80% pojemności znamionowej. Przy pracy buforowej rzeczywisty czas pracy akumulatorów zależy głównie od:

  • liczby cykli ładowanie/rozładowanie,
  • głębokości rozładowania,
  • napięcia ładowania,
  • temperatury pracy.

Częste rozładowania akumulatora wywołują procesy korozyjne płyt, co skraca jego żywotność. Głębokość rozładowania, zwłaszcza poniżej określonego napięcia końcowego, przyczynia się do skrócenia trwałości akumulatora. Niewłaściwe napięcie ładowania powoduje albo niedoładowanie akumulatora, gdy napięcie jest za niskie, albo jego przeładowanie, gdy napięcie okaże się za wysokie. Oba przypadki skracają trwałość akumulatora.

Decydujący wpływ na żywotność akumulatora ma temperatura jego eksploatacji. W przypadku większości typów akumulatorów przyjmuje się optymalną temperaturę pracy jako 20oC. Każde podwyższenie temperatury otoczenia akumulatora o 8oC do 10oC ponad temperaturę 20 oC powoduje skrócenie jego okresu eksploatacji o 50%. Na trwałość akumulatorów, zwłaszcza typu VRLA, ma temperatura otoczenia w czasie składowania. Samorozładowanie akumulatorów w temperaturze 20oC wynosi około 0,08 do 0,1% na każdy dzień składowania.

W zależności od długości okresu eksploatacji akumulatory w technologii VRLA podzielone są na cztery grupy wiekowe.

Tablica 1. Podział akumulatorów VRLA na grupy wiekowe wg EUROBAT

Grupa

Określenie

Deklarowany czas eksploatacji [lata]

SC

Standard comercial

3 do 5

HP

High performance

6 do 9

HI

High integrity

10 do 12

LL

Long life

powyżej 12

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
akumulatory