Urządzenia przenośne do nadzoru pracy instalacji fotowoltaicznych

Podobne możliwości w diagnostyce mikroźródeł fotowoltaicznego, jak tablicowe analizatory jakości energii, mają urządzenia przenośne. Można je wypożyczyć do badania i tym samym ograniczyć koszty pomiarów.

Urządzenia przenośne do nadzoru pracy instalacji fotowoltaicznych

Podobne możliwości w diagnostyce mikroźródeł fotowoltaicznego, jak tablicowe analizatory jakości energii, mają urządzenia przenośne. Można je wypożyczyć do badania i tym samym ograniczyć koszty pomiarów.

Przykładem takiego urządzenia jest analizator jakości energii elektrycznej PW 3198 produkcji firmy Hioki. Urządzenie to również pozwala na pełną analizę zgodną z PN EN 50160, dzięki czemu można wykrywać wiele problemów mogących powodować problemy z pracą mikroinstalacji. Oczywiście urządzenie tego typu instaluje się czasowo, ale w wielu wypadkach tygodniowe pomiary są wystarczające do wykrycia problemu.

Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie przenośnych rejestratorów energii, które nie mają możliwości wykonania pełnych pomiarów jakości energii elektrycznej, ale mierzą, między innymi, wartości maksymalne i minimalne napięcia i prądu, parametry mocowe, a nawet posiadają możliwość analizy współczynnika odkształceń wyższymi harmonicznymi.

Naturalnym pomiarem jest oczywiście pomiar energii i pomiary pokrewne jak np. przepływ energii biernej zaobserwowany w czasie badań. Również w przypadku tego urządzenia możliwe jest wykorzystanie go do tygodniowych pomiarów, które powinny być wystarczające do okrycia źródła problemów. Warto jest takie pomiary zaplanować w słonecznym okresie, tak żeby opady czy zachmurzenie nie wpływały na miarodajność wyników. Dzięki temu można np. analizować zacienianie się instalacji czy występowanie problemów z przegrzewaniem się urządzeń. Oczywiście jeśli istnieje podejrzenie, że problemy pojawiają się właśnie przy złej pogodzie, wtedy analizę należy prowadzić w podobnych warunkach.

Bazując na pomiarach produkcji energii można przeanalizować, w jakich porach dniach dochodzi np. do zacienienia, czy problemów z produkcją związanych z odłączaniem się urządzeń. Ta informacja będzie skorelowana z pomiarami napięcia, prądu, oraz współczynnika mocy. Przy pomocy tych pomiarów można wysnuwać dalsze wnioski dotyczące np. pracy przy zbyt niskim napięciu, przegrzewania się, czy innego rodzaju pogorszenia się warunków jakościowych energii elektrycznej.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec,  absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie energoelektroniki