Jak przed użyciem sprawdzić drążek elektroizolacyjny

Drążek elektroizolacyjny służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym obsługującego przez jego izolację od urządzeń będących pod napięciem. Drążek przed użyciem musi być sprawdzony.

Jak przed użyciem sprawdzić drążek elektroizolacyjny

Drążek elektroizolacyjny służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym obsługującego przez jego izolację od urządzeń będących pod napięciem. Drążek przed użyciem musi być sprawdzony.

Przed każdym użyciem po wyjęciu drążka z pokrowca należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Następnie weryfikujemy, czy drążek ma czytelną tabliczkę znamionową/ nazwę lub znak producenta, typ drążka, wartość napięcia znamionowego, datę produkcji (rok i miesiąc), numer fabryczny, podwójny trójkąt, oznaczenie kategorii głowicy drążka, numer normy drążkowej PN-EN 60832-1:2010 i to, czy ma ważne badania okresowe. Niespełnienie tych wymagań jest podstawą do wycofania drążka z eksploatacji. Sprawdzić warto również, czy napięcie znamionowe drążka jest zgodne lub większe od napięcia znamionowego urządzenia.

Stosowanie uniwersalnego drążka izolacyjnego UDI-B przy obsłudze urządzeń o napięciu znamionowym wyższym od napięcia znamionowanego drążka jest zabronione. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do stanu drążka lub jego własności izolacyjnych, należy wycofać drążek z eksploatacji i zweryfikować jego przydatność badaniami w uprawnionym do tego laboratorium.

W przypadku drążka wieloczłonowego należy postępować przy rozkładaniu drążka zgodnie z instrukcją użytkowania. Element roboczy lub wskaźnik trzeba zamontować na drążku zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta. Prawidłowy montaż kończy się charakterystycznym trzaskiem sprężyny i objawia się niemożliwością obrotu i wypadnięcia elementu roboczego lub wskaźnika.

Autor: mgr inż. Grzegorz Basek specjalista ds. pomiarów elektrycznych, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej