Źródła światła zalecane dla biur

Ze względu na to, że w pomieszczeniach biurowych udział mocy elektrycznej zużywanej na oświetlenie ma znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym obiektu, niezbędne jest stosowanie wysoko wydajnych źródeł światła.

Źródła światła zalecane dla biur

Ze względu na to, że w pomieszczeniach biurowych udział mocy elektrycznej zużywanej na oświetlenie ma znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym obiektu, niezbędne jest stosowanie wysoko wydajnych źródeł światła.

Z tego względu zalecane jest stosowanie przede wszystkim świetlówek liniowych i kołowych typu T5 o średnicy 16 mm, świetlówek kompaktowych oraz lamp wykorzystujące technologię LED. Stosowanie żarówek halogenowych (których sprzedaż powoli już się kończy) powinno być ograniczone do oświetlenia dekoracyjnego. Wykaz zalecanych źródeł światła zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecane typy źródeł światła w pomieszczeniach biurowych

Typ lampy

Średnia skuteczność świetlna [lm/W]

Świetlówka liniowa T5 Φ 16 mm

98

Zintegrowana świetlówka kompaktowa

60

Niezintegrowana świetlówka kompaktowa

66

Lampa metalohalogenkowa*

105

Żarówka halogenowa**

18

LED kompaktowa

115

LEDtube liniowa

147

LED moduł

181***

* w wyższych pomieszczeniach ** w ograniczonym zakresie *** bez uwzględnienia mocy pobieranej przez układ zasilania

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
biuroźródła światła