Warunki poprawnego wykonania pomiarów luksomierzem

Dokładność pomiarów natężenia oświetlenia luksomierzem zależy od kilku warunków. Przyrząd powinien być odpowiedniej jakości. Poza tym:

Warunki poprawnego wykonania pomiarów luksomierzem

Dokładność pomiarów natężenia oświetlenia luksomierzem zależy od kilku warunków. Przyrząd powinien być odpowiedniej jakości. Poza tym:

– ze względu na starzenie się ogniw i elementów fotoelektrycznych luksomierze powinny być poddawane okresowemu wzorcowaniu (co pół roku z ogniwami selenowymi, co 2 lata z ogniwami krzemowymi);

– luksomierz przy pracy w różnych temperaturach powinien mieć kompensację termiczną;

– w trakcie pomiaru fotoogniwo musi być trzymane na odpowiedniej wysokości i ściśle w płaszczyźnie pomiaru (np. poziomo na wysokości blatów stołów);

– przy pomiarach światła rozproszonego, pochodzącego z wielu kierunków (taka sytuacja występuje w większości przypadków), wykonujący pomiary nie powinien sobą zasłaniać głowicy fotometrycznej luksomierza, dodatkowo ubiór mierzącego powinien być ciemny i matowy, ponieważ światło odbite od osoby pomiarowca zawyża uzyskany wynik pomiaru.

Ten ostatni warunek jest często lekceważony. Świadczy o tym duża popularność luksomierzy z wbudowanym elementem światłoczułym. Przy posługiwaniu się tego typu miernikiem w trakcie odczytywania wyniku mimo woli zasłaniamy głową czujnik światła i uzyskujemy wynik zaniżony.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa