Co charakteryzuje urządzenia elektryczne w osłonie olejowej „o”

W urządzeniach elektrycznych przeciwwybuchowych w osłonach olejowych bezpieczeństwo uzyskuje się przez umieszczenie wszystkich części, mogących iskrzyć lub nagrzewać się (części czynnych) w naczyniu wypełnionym olejem lub inną cieczą izolacyjną.Zanurzone są tak głęboko,że powstające iskry, łuki elektryczne, podwyższone temperatury nie mogą spowodować zapalenia atmosfery wybuchowej znajdującej się na zewnątrz cieczy ochronnej.

Osłony olejowestosowane są m.in. do transformatorów, rezystorów rozruchowych, przekładników prądowych i napięciowych, bezpieczników, łączników.

Co charakteryzuje urządzenia elektryczne w osłonie olejowej „o”

W urządzeniach elektrycznych przeciwwybuchowych w osłonach olejowych bezpieczeństwo uzyskuje się przez umieszczenie wszystkich części, mogących iskrzyć lub nagrzewać się (części czynnych) w naczyniu wypełnionym olejem lub inną cieczą izolacyjną.Zanurzone są tak głęboko,że powstające iskry, łuki elektryczne, podwyższone temperatury nie mogą spowodować zapalenia atmosfery wybuchowej znajdującej się na zewnątrz cieczy ochronnej.

Osłony olejowestosowane są m.in. do transformatorów, rezystorów rozruchowych, przekładników prądowych i napięciowych, bezpieczników, łączników.

Osłon olejowych nie stosuje się do urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym: prądu stałego i przenośnych.

Są dwa wykonania urządzeń elektrycznych w osłonach olejowych:

  • z obudowami szczelnie zamkniętymi (uszczelnionymi);
  • z obudowami nieszczelnie zamkniętymi (nieuszczelnionymi).

Stopień ochrony obudowy szczelnie zamkniętej nie powinien być mniejszy od IP 66 z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się wody w czasie normalnego funkcjonowania. Osłona uszczelniona jest zazwyczaj wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia.

To zabezpieczenie jest nastawione i zaplombowane przez producenta urządzenia napełnionego cieczą ochronną, tak aby działało przy ciśnieniu nie mniejszym niż1,1 ciśnienia występującego nad poziomem cieczy ochronnej przy jej maksymalnym dopuszczalnym poziomie.

Urządzenia z obudowami nieszczelnie zamkniętymi mają stopień ochrony obudowy nie mniejszy niż IP 23.

Urządzenia w osłonie olejowej powinny mieć oznaczony na obudowie rodzaj cieczy ochronnej i jej parametry.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym