Zasady klasyfikacji systemów alarmowych

Wprowadzona w roku 2009 Norma PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji i napadu – Część 1: Wymagania systemowe zawiera zmienioną w porównaniu do poprzedniej Normy PN-E-93 08390/14 klasyfikację systemów alarmowych.

Zasady klasyfikacji systemów alarmowych

Wprowadzona w roku 2009 Norma PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji i napadu – Część 1: Wymagania systemowe zawiera zmienioną w porównaniu do poprzedniej Normy PN-E-93 08390/14 klasyfikację systemów alarmowych.

W miejsce klas wprowadzono pojęcie „stopnia zabezpieczenia”. Pomimo tego że systemy podzielono, jak w poprzedniej normie, na cztery grupy, to nie ma możliwości bezpośredniego porównania z poprzednią klasyfikacją. Podstawą zaliczenia do określonego stopnia jest możliwość przełamania ochrony przez potencjalnych intruzów (tabela 1). Norma wprowadza ponadto trzy oznaczenia literowe:

HAS [ang. hold-up alarm system (s)] – system(y) alarmowy(e) sygnalizacji napadu,

IAS [intruder alarm system (s)] – system(y) alarmowy(e) sygnalizacji włamania,

I&HAS [ang. intrusion and hold-up alarm system (s)] – system(y) alarmowy(e) sygnalizacji włamania i napadu.

Tabela 1. Stopnie zabezpieczeń obiektów [PN-EN 50131-1:2009]

Stopień

 Ryzyko

Wiedza i wyposażenie intruzów

1

małe

mała znajomość I&HAS, stosowanie tylko łatwo dostępnych narzędzi

2

małe do średniego

ograniczona znajomość I&HAS, stosowanie podstawowych narzędzi i przyrządów ręcznych, np. multimetrów

3

średnie do wysokiego

biegła znajomość I&HAS, stosowanie pełnego zakresu narzędzi i przenośnych urządzeń elektronicznych

4*

wysokie

biegła znajomość I&HAS, stosowanie pełnego zakresu najwyższej klasy narzędzi i urządzeń elektronicznych oraz możliwość podmiany części składowych systemu ochrony

* Stopień stosowany w sytuacjach, w których bezpieczeństwo jest najważniejszym kryterium wyboru sytemu.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów
Słowa kluczowe:
systemy alarmowe