Do czego nadają się optyczne czujki dymu

Zaletą optycznych czujek dymu jest duży obszar ochrony. Strumień światła podczerwonego może mieć zasięg od 5 m do 100 m oraz szerokość strefy ochronnej do 7,5 m po obu stronach emitowanej wiązki. To powoduje, że czujniki te nadają się do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w magazynach, halach i innych obiektach o znacznych kubaturach i wysokościach nieprzekraczających 25 m, zwłaszcza w pomieszczeniach:

Do czego nadają się optyczne czujki dymu

Zaletą optycznych czujek dymu jest duży obszar ochrony. Strumień światła podczerwonego może mieć zasięg od 5 m do 100 m oraz szerokość strefy ochronnej do 7,5 m po obu stronach emitowanej wiązki. To powoduje, że czujniki te nadają się do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w magazynach, halach i innych obiektach o znacznych kubaturach i wysokościach nieprzekraczających 25 m, zwłaszcza w pomieszczeniach:

 • długich i wąskich, np. w korytarzach,
 • niskich i długich, co eliminuje potrzebę instalowania znacznej liczby czujek punktowych, np. w tunelach kablowych, w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi,
 • użyteczności publicznej, reprezentacyjnych i zabytkowych, w których ważna jest estetyka,
 • o skomplikowanych kształtach sufitów,
 • w których materiały wystroju wnętrz uniemożliwiają instalację czujek punktowych, np. pomieszczenia z sufitami lub ścianami ze szkła,
 • w których nie jest możliwa instalacja czujek i do ich ochrony z zewnątrz można wykorzystać oszklone otwory w ścianach lub stropach,
 • w których istniejące warunki uniemożliwiają instalację czujek punktowych.

Liniowe optyczne czujki dymu mogą być instalowane w następujących warunkach:

 • gdy między nadajnikiem a odbiornikiem nie występują przeszkody stałe,
 • jeżeli wiązka światła nie będzie przerywana przez obiekty ruchome,
 • jeśli lokalizacje nadajnika i odbiornika umożliwiają czynności kontrolne i konserwacyjne,
 • gdy instalacja czujki zapewnia stabilne zamocowanie bez wpływu drgań i wibracji i uwzględnia maksymalne dopuszczalne odchylenie wiązki promieniowania nieprzekraczające 0,3o,
 • odległość między nadajnikiem a odbiornikiem czujki powinna być zawarta w granicach od 10 m do 100 m. Przy odległościach mniejszych od 10 m należy instalować odpowiednie zwierciadła,
 • dopuszcza się, aby wiązka światła przechodziła przez szyby szklane. Należy jednak brać pod uwagę zmniejszenie zasięgu czujki.

Wadą liniowych czujek dymu są problemy z ich działaniem przy instalacji na konstrukcjach niestabilnych podlegających drganiom, wibracjom lub odkształceniom powodującym, że wiązka promieniowania odchyla się i nie trafia do odbiornika, co powoduje brak reakcji lub fałszywe działania.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
czujkiczujki dymu