Polskie Normy i Normy Obronne zawierają różne wymagania dotyczące systemów alarmowych

Normy Obronne z serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe obowiązują w jednostkach podległych MON. Wymagania tych norm w wielu miejscach znacznie różnią się od zapisów z aktualnych Polskich Norm dotyczących systemów alarmowych. Jest to bardzo ważne dla firm składających ofertę instytucji wojskowej.

Polskie Normy i Normy Obronne zawierają różne wymagania dotyczące systemów alarmowych

Normy Obronne z serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe obowiązują w jednostkach podległych MON. Wymagania tych norm w wielu miejscach znacznie różnią się od zapisów z aktualnych Polskich Norm dotyczących systemów alarmowych. Jest to bardzo ważne dla firm składających ofertę instytucji wojskowej.

Niestety część wymagań zawartych w Normach Obronnych nie ma swoich odpowiedników w aktualnych normach „cywilnych”, co komplikuje projektowanie i dobór elementów ochrony dla wojska. Zdecydowana większość urządzeń oferowanych na rynku ochrony jest klasyfikowana wg norm „cywilnych”, a ich parametry mieszczą się – jeśli są odpowiedniej klasy – w wymaganiach militarnych. Problemy dotyczą zwłaszcza:

  • klasyfikacji środowiskowej urządzeń – pokrycie z normami cywilnymi jest tylko częściowe,
  • wymagań co do zasilania – nie ma w aktualnych „cywilnych” normach odpowiednika zapisów wojskowych. W normach obronnych są zapisy szczątkowe, w których powielono wymagania z około 1996 roku z wycofanych w 2009 roku norm „cywilnych” z serii 08390,
  • poziomów dostępu do programowania i odczytu danych z urządzeń stosowanych w ochronie – brak tu korelacji z normami PN.

Brakuje w Normach Obronnych wymagań:

  • dotyczących zabezpieczeń mechanicznych, a dokładnie współpracy tych zabezpieczeń z elektronicznymi systemami ochrony.
  • dotyczących obudów urządzeń w klasach szczelności, odporności na wodę i uderzenia (klasyfikacja IP i IK).
  • systemów bezprzewodowych – wymagania w NO dla przycisków napadowych – zwanych w normie pilotami – w grupie ostrzegaczy napadowych są ogólnikowe i mogą wprowadzać w błąd,
  • wymagań dla zabezpieczenia mechanicznych, budowlanych i organizacyjnych centrów monitoringu – wymagania wojskowe mieszczą się w kilku zdaniach.
Autor: Stefan Jerzy Siudalski specjalista do spraw ochrony, przez wiele lat biegły sądowy z dziedziny ochrony mienia