Sprawdzanie zespołów prądotwórczych sterowanych automatycznie

Sprawdzanie zespołu prądotwórczego sterowanego automatycznie zaczyna się od czynności takich samych, jak w przypadku kontroli zespołu uruchamianego ręcznie. Następnie sprawdzamy działanie automatyki.

Sprawdzanie zespołów prądotwórczych sterowanych automatycznie

Sprawdzanie zespołu prądotwórczego sterowanego automatycznie zaczyna się od czynności takich samych, jak w przypadku kontroli zespołu uruchamianego ręcznie. Następnie sprawdzamy działanie automatyki.

W tym celu należy:

a) ustawić automatykę w trybie AUTO, spowodować zanik zasilania z sieci elektroenergetycznej i sprawdzić poprawności wykonania przełączenia na zasilanie zespołu prądotwórczego:

  • po zaniku zasilania z sieci, po określonym czasie zwłoki powinien nastąpić samoczynny rozruch silnika napędowego zespołu prądotwórczego,
  • po ustabilizowaniu się ruchu zespół prądotwórczy powinien przejąć obciążenie (min. 30% mocy znamionowej),
  • w czasie pracy pod obciążeniem skontrolować napięcie i częstotliwość generatora, parametry silnika napędowego oraz szczelność układu wydechowego;

b) po 10–15 min. pracy zespołu prądotwórczego załączyć zasilanie z sieci elektroenergetycznej i sprawdzić prawidłowość przełączeń:

  • po sprawdzeniu przez układ automatyki napięcia i częstotliwości sieci (po 2 min) następuje przełączenie obciążenia z generatora na zasilanie sieciowe,
  • po schłodzeniu silnika napędowego przez 2 min nastąpi jego wyłączenie i przejście zespołu w stan czuwania.
Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”
Słowa kluczowe:
zespół prądotwórczy