Stare klasy systemów alarmowych nie odpowiadają nowym stopniom zabezpieczeń

Można spotkać się z sugestiami, że systemy alarmowe dawniej klasyfikowane jako SA-3 to dziś systemy stopnia zabezpieczenia 2. Nie jest to zgodne z prawdą.

Stare klasy systemów alarmowych nie odpowiadają nowym stopniom zabezpieczeń

Można spotkać się z sugestiami, że systemy alarmowe dawniej klasyfikowane jako SA-3 to dziś systemy stopnia zabezpieczenia 2. Nie jest to zgodne z prawdą.

Według wycofanej w 2009 roku normy PN-E-93 08390/14 systemy alarmowe były dzielone na klasy od SA-1 do SA-4. Zdecydowana większość systemów, które dziś są zamontowane w obiektach odpowiada klasie SA-3. Po wprowadzeniu normy europejskiej PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe –  Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe (we wrześniu 2009 roku) zmieniła się całkowicie klasyfikacja systemów alarmowych – zamiast klas wprowadzono określenie „stopień zabezpieczenia” z cyframi od 1 do 4.

Wymagania obu norm różnią się tak diametralnie, że nie może być mowy o automatycznym przeklasyfikowaniu systemów spełniających wymagania starej normy na oznaczenia normę nową. Mylące jest to, że w obu normach systemy podzielono na cztery grupy.

Tabela 1. Systemy alarmowe wg starej, wycofanej normy

Klasa:

SA-1

SA-2

SA-3

SA-4

Tabela 2. Systemy alarmowe wg nowej normy

Stopień zabezpieczenia:

System bez klasy

1

2

3

4

Część starych systemów spada w klasyfikacji o jedną pozycję, część o dwie, wiele z nich według nowych wymagań jest poza klasyfikacją.

Autor: Stefan Jerzy Siudalski biegły sądowy z dziedziny zabezpieczeń
Słowa kluczowe:
systemy alarmowe