Różnice w badaniach różnych typów układów napędowych

Silnik klatkowy przyłączony bezpośrednio do sieci, silnik przyłączony przez tyrystorowy układ soft start oraz układ napędowy z energoelektronicznym przemiennikiem częstotliwości są, niestety, zupełnie odmiennymi obiektami z perspektywy diagnostyki i pomiarów podczas pracy tych systemów.

Różnice w badaniach różnych typów układów napędowych

Silnik klatkowy przyłączony bezpośrednio do sieci, silnik przyłączony przez tyrystorowy układ soft start oraz układ napędowy z energoelektronicznym przemiennikiem częstotliwości są, niestety, zupełnie odmiennymi obiektami z perspektywy diagnostyki i pomiarów podczas pracy tych systemów.

Podobieństwa można dostrzec pomiędzy silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci a silnikiem z układem soft start. Ale i między tymi układami występują duże różnice. Pierwsza to fakt, że problemy z prowadzeniem rozruchu, zarówno z perspektywy sieci, jak i poziomu układu mechanicznego, są zupełnie inne. Ale nawet w pracy normalnej po wykonanym rozruchu w wielu przypadkach dostrzeżemy w trakcie pomiarów różnicę.

Kompletnie inną sytuację pomiarową mamy w przypadku silników indukcyjnych zasilanych z przemienników częstotliwości. W tej sytuacji do diagnostyki stanów pracy układów wymagane jest prowadzenie pomiarów zarówno od strony sieci (przed prostownikiem), jak i od strony silnika (za falownikiem). Dopiero takie dane pomiarowe mogą posłużyć do oceny pracy i do wykrycia potencjalnych źródeł problemów.

Elementem wspólnym przy ocenie układów napędowych są z całą pewnością badania samego silnika w trakcie, gdy nie pracuje. Mowa tu np. o badaniach izolacji. Niezależnie od konfiguracji układu napędowego badanie izolacji samego silnika będzie wykonywane w sposób tożsamy.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista m.in. w zakresie energoelektroniki