Indywidualna czy grupowa wymiana źródeł światła?

W większych obiektach są stosowane dwie metody wymiany źródeł światła: indywidualna i grupowa. Wymiana indywidualna może być używana jako podstawowa i jedyna lub jako uzupełniająca między okresami wymian grupowych.

Indywidualna czy grupowa wymiana źródeł światła?

W większych obiektach są stosowane dwie metody wymiany źródeł światła: indywidualna i grupowa. Wymiana indywidualna może być używana jako podstawowa i jedyna lub jako uzupełniająca między okresami wymian grupowych.

Wymianę indywidualną należy prowadzić zawsze na bieżąco, tak aby liczba nieczynnych źródeł światła nie przekraczała 10%. Wymiana taka jako metoda podstawowa jest jednak bardzo pracochłonna i zakłóca normalne użytkowanie pomieszczeń. Nie zapewnia też utrzymania właściwego rozkładu natężenia oświetlenia, ponieważ obok siebie znajdują się źródła światła o różnym stopniu wyeksploatowania, a więc i skuteczności świetlnej.

Wymiana grupowa umożliwia racjonalne planowanie prac konserwacyjnych. Jak oszacować okresy między wymianami? W starszych obiektach, zrealizowanych na bazie dokumentacji, w której nie określono zasad konserwacji urządzeń oświetleniowych, można posłużyć się orientacyjnymi danymi z tabeli. Zawiera ona dane dotyczące rocznego czasu użytkowania oświetlenia.

Tabela. Przykładowe roczne czasy użytkowania oświetlenia elektrycznego (CIE Technical Report CIE 97-1992 Maintenance of indoor electric lighting systems)

Liczba zmian

Czas użytkowania

Z wykorzystaniem światła dziennego

Liczba godzin w ciągu roku

Liczba dni w roku

Liczba godzin na dobę

Ruch ciągły

365

24

nie

8760

tak

7300

Dwie zmiany

6 dni/tydzień

320

16

nie

4960

 tak

3720

Jedna zmiana

6 dni/tydzień

310

10

nie

3100

tak

1760

Jedna zmiana

5 dni/tydzień

258

10

nie

2580

tak

1550

Na tej podstawie, poznawszy średnią trwałość zastosowanych źródeł światła, można określić cykle ich grupowej wymiany. Wymianę grupową wszystkich źródeł światła należy wykonywać w momencie, gdy wartość ich strumienia świetlnego spadnie poniżej poziomu założonego w dokumentacji lub wartości przewidzianej w normie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP