Co daje analiza parametrów pracy silnika w stanach statycznych

Analiza stanów statycznych pracy silnika jest dość łatwa. W przypadku prostego układu z silnikiem klatkowym podłączenie analizatora jakości energii elektrycznej pozwala głównie na badanie przepływu mocy płynącej do silnika. Umożliwia to odkrycie wielu problemów.

Co daje analiza parametrów pracy silnika w stanach statycznych

Analiza stanów statycznych pracy silnika jest dość łatwa. W przypadku prostego układu z silnikiem klatkowym podłączenie analizatora jakości energii elektrycznej pozwala głównie na badanie przepływu mocy płynącej do silnika. Umożliwia to odkrycie wielu problemów.

W stanach pracy statycznej wykryć można np. przeciążenie silnika. Niebezpieczne w takiej sytuacji jest nie tylko przeciążenie mocą czynną, które może skutkować zatrzymaniem się silnika (tzw. utykiem), ale także przekroczenie wartości mocy pozornej czy przekroczenie wartości prądu maksymalnego, co może skutkować: odłączeniem silnika od napięcia zasilającego w trakcie pracy, uszkodzeniem izolacji silnika czy – w ekstremalnym przypadku – pożarem.

Praca jałowa silnika lub całego układu mechanicznego jest także bardzo interesująca ze względów diagnostycznych. Zwiększony pobór mocy czynnej przy pracy jałowej może wskazywać np. na zwiększone tarcie w silniku czy w całym układzie mechanicznym. Natomiast zwiększony pobór mocy biernej niekiedy wskazuje na pogorszenie się jakości materiału stanowiącego obwód magnetyczny silnika czy np. na występowanie zwarć międzyzwojowych, szczególnie w przypadku gdy zwiększony pobór dotyczy tylko jednej fazy.

Pomiary wykonywane w stanach statycznych dla silników przyłączonych łącznikiem mechanicznym do sieci elektrycznej są wykonywane w ten sam sposób w układach napędowych wykorzystujących system tyrystorowego soft startu. Jedyną różnicą będzie obecność niewielkich odkształceń prądu, obserwowanych, gdy prąd przechodzi przez wartość 0 A.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista m.in. w zakresie energoelektroniki