Rodzaje oświetlenia w budynku szpitalnym

W budynku szpitalnym pod względem funkcjonalnym można wyróżnić trzy podstawowe obszary. W każdym są inne wymogi dotyczące oświetlenia elektrycznego.

Rodzaje oświetlenia w budynku szpitalnym

W budynku szpitalnym pod względem funkcjonalnym można wyróżnić trzy podstawowe obszary. W każdym są inne wymogi dotyczące oświetlenia elektrycznego.

Podstawowe strefy to:

- zewnętrzne pomieszczenia ogólnodostępne (hol wejściowy, recepcja, korytarze),

- pomieszczenia wewnętrzne (pokoje pacjentów, korytarze wewnątrz oddziałów),

- pomieszczenia specjalistyczne (pokoje zabiegowe, laboratoria i sale operacyjne).

Oświetlenie strefy pierwszej oraz korytarzy w strefie drugiej, a także sanitariatów i innych pomieszczeń pomocniczych, w tym biurowych, nie różni się od podobnych przestrzeni w budynkach administracyjnych.

Odmiennego podejścia wymaga natomiast oświetlenie pokoi pacjentów. Stosuje się w nich oprawy do oświetlenia ogólnego rozmieszczone na stropie lub zawieszone na zwieszakach oraz także indywidualne oświetlenie miejscowe przy łóżkach. Idealny pokój pacjenta powinien łączyć komfort pokoju hotelowego z funkcjami praktycznymi w procesie leczenia. Istotne jest zadbanie o to, aby żadna z zastosowanych opraw nie oślepiała pacjenta unieruchomionego w łóżku.

Do oświetlenia miejscowego w pokojach pacjentów stosowane są oprawy montowane przy wielofunkcyjnych panelach montowanych u wezgłowia łóżka.

W pokojach oraz na korytarzach niezbędne jest ponadto nocne oświetlenie dyżurne oświetlające przestrzeń przy podłodze i umożliwiające bezpieczne poruszanie się, ale nieprzeszkadzające pacjentom leżącym w łóżkach. Największe wymagania oświetleniowe stawia strefa trzecia. W gabinetach zabiegowych oraz w salach operacyjnych oprócz oświetlania ogólnego występują specjalistyczne oprawy w tym oprawy bezcieniowe.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oświetlenieszpital