Ochrona podstawowa polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki

Zastosowanie tego środka ochrony podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym polega na tym, że części czynne o różnych potencjałach, nie mogą znajdować się w zasięgu ręki. Dwie części uważa się za jednocześnie dostępne, jeżeli znajdują się w odległości poniżej 2,50 m od siebie. Zasięg ręki dotyczy możliwości bezpośredniego dotknięcia części czynnej gołą ręką bez użycia innych przedmiotów.

Ochrona podstawowa polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki

Zastosowanie tego środka ochrony podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym polega na tym, że części czynne o różnych potencjałach, nie mogą znajdować się w zasięgu ręki. Dwie części uważa się za jednocześnie dostępne, jeżeli znajdują się w odległości poniżej 2,50 m od siebie. Zasięg ręki dotyczy możliwości bezpośredniego dotknięcia części czynnej gołą ręką bez użycia innych przedmiotów.

Jeżeli przestrzeń, w której normalnie przebywają ludzie, jest w kierunku poziomym ograniczona barierą o stopniu ochrony mniejszym niż IP2X, to zasięg ręki powinien być mierzony od tej bariery. Norma PN-EN 61140:2016-07 – wersja polska – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń stanowi: jeżeli poprzednie 3 środki (izolowanie części czynnych, użycie ogrodzeń lub obudów, użycie barier) nie mogą być zastosowane, to umieszczenie poza zasięgiem ręki może być odpowiednie dla uniknięcia:

  • w przypadku instalacji i urządzenia niskiego napięcia, niezamierzonego jednoczesnego dostępu do części przewodzących, między którymi może istnieć napięcie niebezpieczne,

  • w przypadku instalacji i urządzenia wysokiego napięcia, niezamierzonego wstąpienia do strefy niebezpiecznej.

Rys. 1. Strefa zasięgu ręki:S – powierzchnia stanowiska, na której może przebywać człowiek

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista w zakresie pomiarów elektrycznych