Wymagania wobec złącza światłowodowego

Złożonym problemem jest łączenie ze sobą odcinków włókien światłowodów szklanych. Dotyczy to zwłaszcza światłowodów jednomodowych, których cienkie rdzenie w każdym odcinku kabla muszą być ułożone w stosunku do siebie idealnie cylindrycznie.

Wymagania wobec złącza światłowodowego

Złożonym problemem jest łączenie ze sobą odcinków włókien światłowodów szklanych. Dotyczy to zwłaszcza światłowodów jednomodowych, których cienkie rdzenie w każdym odcinku kabla muszą być ułożone w stosunku do siebie idealnie cylindrycznie.

Na styku odcinków powstają tzw. odbicia Fresnela zwiększające tłumienność połączeń. Tłumienie na złączach jest zmienne i zamyka się w granicach 0,2 dB do 2 dB w zależności od typu użytego złącza i jakości wykonania. Złączom światłowodowym stawia się następujące wymagania:

  • niskiej tłumienności wprowadzanej do toru światłowodowego,

  • powtarzalności parametrów połączenia przy kolejnych rozłączeniach i łączeniach,

  • takiej samej sprawności sprzężenia połączeń wykonywanych między różnymi kompletami złącz tego samego typu,

  • długotrwałego zachowania parametrów złącza,

  • dostatecznej wytrzymałości mechanicznej,

  • odporności na zmiany warunków środowiskowych.

Transmisja sygnału świetlnego między dwoma odcinkami światłowodu odbywa się przez optyczne sprzężenie rdzeni światłowodów. Uzyskanie możliwie najmniejszych strat wymaga precyzyjnego montażu połączeń, prawidłowego pozycjonowania, czystości łączonych powierzchni oraz zbliżenia powierzchni czołowych włókien. Podstawową część złącza rozłącznego stanowi element osiujący, tzw. ferrula.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
światłowody