Ochrona podstawowa przed porażeniem według PN-EN 61140:2016-07

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń określa, że w instalacjach konieczne jest spełnienie podstawowej zasady ochrony przed porażeniem elektrycznym w warunkach normalnych, co Norma nazywa ochroną podstawową.

Ochrona podstawowa przed porażeniem według PN-EN 61140:2016-07

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń określa, że w instalacjach konieczne jest spełnienie podstawowej zasady ochrony przed porażeniem elektrycznym w warunkach normalnych, co Norma nazywa ochroną podstawową.

Ochrona podstawowa powinna składać się z jednego lub więcej środków, które w warunkach normalnych zapobiegają dotknięciu niebezpiecznych części czynnych.

Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem brzmi: części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą być niebezpieczne, zarówno w normalnych warunkach jak i w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

Wszystkie środki ochrony powinny być tak projektowane i konstruowane, aby były skuteczne przez cały okres spodziewanego użytkowania instalacji, sieci lub urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i przy właściwej konserwacji.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) polega na:

  1. izolowaniu części czynnych,
  2. użyciu ogrodzeń lub obudów,
  3.  użyciu barier,
  4. umieszczeniu poza zasięgiem ręki,
  5. ochronie uzupełniającej przez stosowanie urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA.
Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista w zakresie pomiarów elektrycznych