W jakich przypadkach zasilacz laboratoryjny przydaje się pomiarowcowi

Niskonapięciowe zasilacze laboratoryjne są zaliczane do urządzeń SELV (czyli bezpiecznych źródeł zasilania). Można regulować nie tylko napięcie, ale także maksymalny prąd, jaki będą wytwarzać, co z kolei pozwala testować urządzenia, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo ich uszkodzenia.

W jakich przypadkach zasilacz laboratoryjny przydaje się pomiarowcowi

Niskonapięciowe zasilacze laboratoryjne są zaliczane do urządzeń SELV (czyli bezpiecznych źródeł zasilania). Można regulować nie tylko napięcie, ale także maksymalny prąd, jaki będą wytwarzać, co z kolei pozwala testować urządzenia, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo ich uszkodzenia.

Powszechną czynnością, przy której pomiarowiec może wykorzystać zasilacz laboratoryjny, jest sprawdzenie działania układów zasilania niskonapięciowego. Jeśli istnieje problem z jakością zasilania, czy generalnie w ogóle z pracą źródeł światła, takich jak żarówki halogenowe czy źródła oparte na diodach LED, można wykorzystać zasilacz laboratoryjny do sprawdzenia, czy winę za zły sposób pracy instalacji oświetleniowej ponosi zasilacz dedykowany zasilaniu tejże instalacji. Jeśli test z zasilaczem laboratoryjnym się powiedzie i nie będzie widać negatywnych zjawisk podczas wytwarzania światła, oznaczać to może, że docelowy zasilacz stracił swoje normalne parametry.

Zasilanie obwodów świetlnych niskonapięciowych z zasilacza pozwala także na szybką i łatwą diagnostykę uszkodzeń źródeł światła lub złych połączeń w sieci zasilającej źródła światła.

Zasilacze laboratoryjne mogą posłużyć także do testowania łączników. Możliwe jest podanie na ich zaciski prądu nominalnego, właśnie przy wykorzystaniu zasilacza laboratoryjnego. Sprawdzenie polega na przetestowaniu ciągłości przewodzenia prądu, możliwych problemów przy przyłączaniu czy wreszcie możliwości przegrzewania się łącznika.

W układach automatyki zasilacz laboratoryjny może zastąpić zasilacz główny. Również w instalacjach alarmowych czy CCTV zasilacz laboratoryjny używany jest do sprawdzenia, czy w układzie problemem nie jest np. zły stan akumulatora lub uszkodzony/wadliwie pracujący prostownik bateryjny.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego
Słowa kluczowe:
zasilacz laboratoryjny