Normy o elektronicznych środkach ochrony przed przestępcami

Nawet pobieżne zapoznanie się z Polskimi Normami dotyczącymi elektronicznych środków ochrony przed przestępcami wymaga wiele czasu. Koszt zakupu tych dokumentów to kilka tysięcy złotych.

Normy o elektronicznych środkach ochrony przed przestępcami

Nawet pobieżne zapoznanie się z Polskimi Normami dotyczącymi elektronicznych środków ochrony przed przestępcami wymaga wiele czasu. Koszt zakupu tych dokumentów to kilka tysięcy złotych.

Od ponad dwóch lat praktycznie zanikło w KT52 (Komitet Techniczny w Polskim Komitecie Normalizacyjnym zajmujący się normami z zakresu „systemy alarmowe”) tłumaczenie norm z języka angielskiego na polski. Większość aktualnych norm dotyczących systemów elektronicznych z serii PN-EN jest wprowadzona do spisu polskich norm jako tzw. normy okładkowe. A zatem zostaje przetłumaczona jedynie pierwsza strona, a cała reszta jest w języku oryginału. W efekcie większość z ponad sześćdziesięciu norm serii PN-EN dotyczących elektronicznych środków ochrony jest w Polsce dostępna jedynie w odsłonie angielskojęzycznej. Tylko Normy Obronne są – ponieważ powstały w Polsce – po polsku.

Tłumaczenie norm przez bezpośredniego ich użytkownika jest bardzo kłopotliwe i nie gwarantuje dokładnego zrozumienia ich treści. Dlatego w praktyce przy zamawianiu systemów alarmowych inwestorzy korzystają z norm wycofanych, ale publikowanych wcześniej po polsku. Powstające obecnie nowe systemy alarmowe są więc wykonywane według wymagań norm sprzed kilku lat. Uniemożliwia to wykorzystywanie w ochronie w Polsce najnowszej wiedzy środowiska security w Europie.

Koszty zakupu kompletu norm – bez Norm Obronnych (po akceptacji podania można je uzyskać bezpłatnie) – przekraczają pięć tysięcy złotych.

Stefan Jerzy Siudalski

specjalista ds. ochrony