Jak dobrać akumulator do systemu fotowoltaicznego

Akumulatorom współpracującym z systemami PV stawia się nieco inne wymagania niż akumulatorom przeznaczonym do typowych zastosowań energetycznych. Akumulatory PV pracują w trybie pracy buforowej z rzadkim pozostawaniem w stanie całkowitego naładowania.

Jak dobrać akumulator do systemu fotowoltaicznego

Akumulatorom współpracującym z systemami PV stawia się nieco inne wymagania niż akumulatorom przeznaczonym do typowych zastosowań energetycznych. Akumulatory PV pracują w trybie pracy buforowej z rzadkim pozostawaniem w stanie całkowitego naładowania.

Ich praca to praca cykliczna w szerokim zakresie temperatur, często z okresami pomiędzy doładowaniami liczącymi niekiedy po kilka dni. Podstawowym zadaniem akumulatora jest kompensowanie braków dostarczanej energii elektrycznej z głównego źródła do odbiorów. Wiąże się ono z porą dnia, więcej energii zużywa się bowiem wieczorem, zaś otrzymuje w południe. Istotna jest przy tym zmienność natężenia padającego promieniowania i konieczność uwzględnienia pewnego zapasu energii na około 2–3 dni latem oraz 3–5 dni zimą. Pojemność akumulatora może być obliczana za pomocą wzoru:

C = 2 × W × F/U,

gdzie:
W – to dzienne zapotrzebowanie odbiorów w energię [Wh],
F – to współczynnik związany z rezerwą energii wynoszący minimalnie: 2,5 latem i 4 zimą,
U – to napięcie systemu [V].

Dla zapewnienia prawidłowej pracy akumulatora należy dbać o jego prawidłowe ładowanie i kontrolowanie stopnia rozładowania. Do tego celu wykorzystuje się regulatory ładowania, wydłużając tym sposobem znacząco trwałość akumulatorów. W wielu rozwiązaniach stosuje się regulator typu master, który zarządza regulatorami slave. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pracy kilku regulatorów z jedną baterią. Bezpieczeństwo montażu i użytkowania zapewni zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe i temperaturowe. Regulatory pracują z dowolnym napięciem wejściowym.

Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik działu rozwoju jednego z polskich producentów opraw oświetleniowych