Jak rozmieścić punkty pomiarowe przy badaniu rozkładu natężenia oświetlenia

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia należy wykonać kilka prac przygotowawczych. Pierwszą czynnością powinno być ustalenie rozmieszczenia punktów pomiarowych.

Jak rozmieścić punkty pomiarowe przy badaniu rozkładu natężenia oświetlenia

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia należy wykonać kilka prac przygotowawczych. Pierwszą czynnością powinno być ustalenie rozmieszczenia punktów pomiarowych.

W myśl zaleceń normy powinny to być te same punkty, które przyjęto do obliczeń projektowych. Jeżeli brak danych w tym zakresie, należy ustalić rozmieszczenie punktów pomiarowych w ramach czynności weryfikacyjnych. Punkty powinny być rozmieszczone równomiernie, a ich liczba dobrana do wielkości obszaru pomiarowego (tabela 1).

Tabela 1. Zalecana liczba punktów siatki pomiarowej

Długość obszaru

Maksymalny dystans pomiędzy punktami

Minimalna liczba punktów siatki pomiarowej

m

m

 

0,40

0,15

3

0,60

0,20

3

1,00

0,20

5

2,00

0,30

6

5,00

0,60

8

10,00

1,00

10

25,00

2,00

12

50,00

3,00

17

100,00

5,00

20

W pomieszczeniach z określonymi stanowiskami pracy i zastosowanym oświetleniem zlokalizowanym punkty pomiarowe można wyznaczyć bezpośrednio na każdym stanowisku, biorąc pod uwagę rozmieszczenie obszaru zadania, obszaru bezpośredniego otoczenia i obszaru tła (punkt 4.3.3. i rys. 1. w normie PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach).

Autor: mg inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa