Duża liczba LED wymaga uwzględnienia oddziaływania wyższych harmonicznych

W obiektach, w których występuje duża liczba wyładowczych źródeł światła lub lamp LED, niezbędne jest przy projektowaniu sieci i instalacji zasilających oraz zasilających je stacji transformatorowych uwzględnianie zjawisk związanych z odbiornikami nieliniowymi.

Duża liczba LED wymaga uwzględnienia oddziaływania wyższych harmonicznych

W obiektach, w których występuje duża liczba wyładowczych źródeł światła lub lamp LED, niezbędne jest przy projektowaniu sieci i instalacji zasilających oraz zasilających je stacji transformatorowych uwzględnianie zjawisk związanych z odbiornikami nieliniowymi.

W przypadku występowania w jednym obiekcie odbiorników nieliniowych oraz odbiorników wrażliwych na odkształcenie napięcia, takich jak np. silniki czy kondensatory, wskazane jest zasilanie ich z odrębnych transformatorów.

Wyższe harmoniczne powodują powstanie momentów pasożytniczych w uzwojeniach silnika, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić rozruch i prawidłową pracę. W kondensatorach odkształcone napięcie wywołuje intensywne ich nagrzewanie, przyśpieszając zużycie izolacji.

W obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe nie należy projektować żył przewodów neutralnych o zmniejszonym przekroju w stosunku do przekroju przewodów fazowych. W niektórych przypadkach wskazane jest nawet stosowanie przewodu neutralnego o przekroju zwiększonym.

W przypadku odkształcenia prądu przez oświetleniowe odbiorniki nieliniowe można zastosować dławiki ograniczające stromość prądu i wygładzające jego przebieg. Dławiki można umieścić w rozdzielnicy 0,4 kV, z której te odbiorniki są lub będą zasilane.

Innym sposobem jest instalowanie specjalnych filtrów. Do ograniczania odkształceń prądu stosowane są również inne urządzenia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
LEDwyższe harmoniczne