Jak przeprowadzić sprawdzenie warystorowych SPD

Kontrolę ograniczników przepięć można przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych oferowanych przez producentów ograniczników lub przyrządów do kontroli parametrów instalacji elektrycznych.

Jak przeprowadzić sprawdzenie warystorowych SPD

Kontrolę ograniczników przepięć można przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych oferowanych przez producentów ograniczników lub przyrządów do kontroli parametrów instalacji elektrycznych.

W przypadku warystorowych SPD należy sprawdzić poziom napięcia wywołujący w warystorze przepływ prądu o określonej wartości, najczęściej 1 mA. Zasada badania została pokazana na rysunku poniżej.

Zasada pomiaru warystorowego SPD

Generator stałoprądowy wytwarza napięcie o nachyleniu 500 V/sek. W tym czasie amperomierz mierzy prąd przewodzenia i w momencie gdy prąd ten osiągnie wartość 1 mA, następuje wyłączenie generatora. Odczytana (dla prądu 1 mA ) wartość napięcia (napięcie przebicia) stanowi podstawę do oceny parametrów warystora.

Dlatego przed przystąpieniem do pomiarów należy znać charakterystykę napięciowo-prądową badanego warystora lub uzyskać od producentów urządzeń do ograniczania przepięć informacje o wartościach napięć, które są dopuszczalne dla danego SPD przy przepływie prądu 1 mA.

Napięcie odczytane ze wskazań miernika porównywane jest z napięciem podawanym przez producenta i jeżeli odczytana na przyrządzie wartość wykracza poza pole tolerancji, należy taki ogranicznik (wkładkę) wymienić na nowy.

Ogranicznik przepięć można uznać za uszkodzony, gdy:

• występuje przerwa (wyświetlony wynik > 1000 V) – brak funkcji zabezpieczenia,

• wyświetlone napięcie przebicia jest zbyt wysokie; zabezpieczenie chronionych urządzeń nie jest pełne, gdyż może przepuszczać zbyt duże udary przepięciowe,

• wyświetlone napięcie przebicia jest zbyt niskie – oznacza to, że ogranicznik może wkrótce ulec całkowitemu uszkodzeniu wskutek oddziaływania jedynie nominalnego napięcia sieciowego.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego