Co zmienia się w rozporządzeniu o bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) jest przede wszystkim bardziej doprecyzowana niż stara, kładzie większy nacisk na instrukcję eksploatacji oraz obarcza większą odpowiedzialnością pracodawcę, a usuwa pojęcie prowadzącego eksploatację.

Co zmienia się w rozporządzeniu o bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) jest przede wszystkim bardziej doprecyzowana niż stara, kładzie większy nacisk na instrukcję eksploatacji oraz obarcza większą odpowiedzialnością pracodawcę, a usuwa pojęcie prowadzącego eksploatację.

Do tej pory osobę upoważnioną do wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych wyznacza prowadzący eksploatację, teraz odpowiedzialny będzie za to pracodawca. Również za instrukcję eksploatacji odpowiada pracodawca. On też musi także zapewnić aktualizację tejże instrukcji.

Rysunki, schematy itd. muszą zostać umieszczone w instrukcji wraz z opisami w języku polskim. Brak takiego sformułowania w poprzedniej wersji rozporządzenia sugerował, że mogły to być opisy w dowolnym języku. Instrukcje eksploatacji będą musiały zawierać tylko informacje dotyczące wymagań w zakresie eksploatacji urządzeń.

Dodano osobny punkt, w którym zostało określone, kiedy pracodawca może dopuścić do pracy osoby niebędące osobami uprawnionymi. Mogą to być osoby reprezentujące organ nadzoru, przyuczające się do zawodu lub prowadzące specjalistyczne prace serwisowe.

W końcowej części rozporządzenia został dodany nowy paragraf o konieczności opracowania przez pracodawcę instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz zakres informacji, który powinien się znaleźć w takowej instrukcji.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, rzeczoznawca IR SEP, ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich