Do czego służą mikroprocesorowe detektory tlenku węgla i gazów palnych

Urządzenia te przeznaczone są do pracy w trybie ciągłym. Elementami wykrywającymi obecność tlenku węgla są zazwyczaj czujniki elektrochemiczne lub półprzewodnikowe.

Do czego służą mikroprocesorowe detektory tlenku węgla i gazów palnych

Urządzenia te przeznaczone są do pracy w trybie ciągłym. Elementami wykrywającymi obecność tlenku węgla są zazwyczaj czujniki elektrochemiczne lub półprzewodnikowe.

Po wykonaniu pomiaru stężenia gazu czujnik sygnalizuje jego wynik za pomocą kolorowych diod LED, jednocześnie generując sygnał zazwyczaj analogowy 4….20 mA, informujący o przekroczeniu progów alarmowych lub sterujący za pomocą centralki wentylatorami. Gdy czujnik pracuje w systemie magistralnym, mikroprocesor porównuje wyniki pomiaru i przekazuje je na zaciski wyjściowe czujnika. Urządzenia tego rodzaju są zazwyczaj przeznaczone do detekcji tlenku węgla w garażach i parkingach podziemnych w kotłowniach itp.

Oferowane są urządzenia o podobnym działaniu do pomiaru stężeń gazów palnych, np. metanu i propanu-butanu z czujnikami katalitycznymi lub półprzewodnikowymi. Są to urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej. Charakteryzuje je długotrwała stabilna praca, odporność na fałszywe alarmy i zmienne czynniki środowiskowe: temperaturę, wilgotność, obecność gazów zakłócających. Przeznaczone są do pracy w kotłowniach, garażach i parkingach podziemnych, w halach i pomieszczeniach ogrzewanych promiennikami lub nagrzewnicami gazowymi. Podstawowe cechy eksploatacyjne tych urządzeń to:

  • bezpieczna instalacja,
  • możliwość łączenia czujników w pętlę alarmową lub w gwiazdę,
  • kalibracja – zazwyczaj przez wymianę głowicy pomiarowej z czujnikiem,
  • do pięciu progów alarmowych,
  • sygnalizacja uszkodzenia czujnika oraz przerwania pętli.
Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Słowa kluczowe:
detektor gazu