Dobór natężenia oświetlenia przed lustrem

Osoby robiące np. makijaż przed lustrem często muszą rozróżniać bardzo drobne szczegóły, to wymaga odpowiedniego poziomu oświetlenia.

Dobór natężenia oświetlenia przed lustrem

Osoby robiące np. makijaż przed lustrem często muszą rozróżniać bardzo drobne szczegóły, to wymaga odpowiedniego poziomu oświetlenia.

Średnie natężenie oświetlenia, według zaleceń Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, powinno się dopasowywać do wielkości pozornej szczegółów pracy wzrokowej

Wielkość pozorną szczegółu można obliczyć z poniższego wzoru:

w = (L/d) × 103

gdzie:

w – wielkość pozorna szczegółu,

L – odległość obserwowanego szczegółu od oczu [m],

d – najmniejszy wymiar obserwowanego szczegółu [mm].

Tabela 1. Najmniejsze średnie natężenie oświetlenia w zależności od wielkości szczegółu pracy wzrokowej

Wielkość pozorna szczegółu pracy wzrokowej

Zalecane średnie natężenie oświetlenia [lx]

Duża (850–1150)

150

Średnia (1150–1500)

200

Dość mała (1500–1900 )

300

Mała (1900–2450)

500

Bardzo mała (2450–3200)

1000

Krańcowo mała (3200–4100)

2000

Przykładowo, jeżeli najmniejszym wymiarem obserwowanego szczegółu jest grubość rzęsy lub włosów na twarzy wynosząca 0,2 mm, a odległość od oka wynosi 0,5 m, możemy obliczyć (wg podanego wcześniej wzoru) wielkość pozorną szczegółu i dobrać wartość natężenia oświetlenia z powyższej tabeli.

w = (0,5/0,2) × 103

w = 2500

Odpowiada to bardzo małej wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej, a zatem zalecany poziom natężenia oświetlenia wynosi 1000 lx.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Słowa kluczowe:
natężenie oświetlenia