Przepisy o oświetleniu w zakładzie przemysłowym

W halach produkcyjnych występują okna boczne oraz opcjonalnie także okna dachowe. Zapewniają oświetlenie dzienne – przynajmniej pod względem formalnym. Z tego względu nie zawsze pojawia się konieczność traktowania takich wnętrz jak pozbawionych światła dziennego i uzyskiwanie specjalnej zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Przepisy o oświetleniu w zakładzie przemysłowym

W halach produkcyjnych występują okna boczne oraz opcjonalnie także okna dachowe. Zapewniają oświetlenie dzienne – przynajmniej pod względem formalnym. Z tego względu nie zawsze pojawia się konieczność traktowania takich wnętrz jak pozbawionych światła dziennego i uzyskiwanie specjalnej zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 58 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w przypadku braku światła dziennego niezbędne jest uzyskanie zgody na pracę tylko przy świetle sztucznym.

Oświetlenie sztuczne jest niezbędne w każdym wnętrzu jako wspomagające oświetlenie dzienne, a po zapadnięciu zmroku jako jedyne. Zgodnie z § 57 wymienionego wyżej rozporządzenia oświetlenie sztuczne powinno być dostosowane do potrzeb i umożliwiać użytkowanie całej powierzchni danego wnętrza. Ponadto poziom natężenia oświetlenia w sąsiadujących ze sobą połączonych pomieszczeniach nie może powodować olśnienia. Jego parametry muszą być zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Parametry oświetlenia zostały w niej zestawione w obszernych tablicach, w których wartości są dostosowane do charakteru wnętrza i wykonywanych w nim czynności. Norma określa:

– wartość minimalnego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia Ēm,która nie powinna spadać poniżej wartości normowanej niezależnie od wieku i stanu systemu oświetleniowego,

– dopuszczalną graniczną wartość wskaźnika ujednoliconej oceny olśnienia UGRL,

– minimalną równomierność oświetleniaUo = Emin./Eśr,

– minimalną wartość wskaźnika oddawania barw Ra.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP