Parametry oświetlenia w łazience

Wymagania oświetleniowe m.in. dla łazienek określa norma dotycząca oświetlania wnętrz PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Parametry oświetlenia w łazience

Wymagania oświetleniowe m.in. dla łazienek określa norma dotycząca oświetlania wnętrz PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Norma w tablicy 5.2. określa następująco wymagania dla łazienek:

– wartość eksploatacyjnego natężenia oświetlenia Ēm = 200 lx,

– maksymalną wartość wskaźnika ujednoliconej oceny olśnienia UGRL = 25,

– minimalną wartość równomierności oświetlenia Uo = 0,40 (równomierność natężenia oświetlenia określa się stosunkiem Emin/Eśr),

– minimalną wartość wskaźnika oddawania barw Ra zastosowanych źródeł światła Ra = 80.

Podana w normie wartość natężenia oświetlenia dotyczy średniej jego wartości dla całego pomieszczenia. Należy jednak pamiętać, ze osoby stojące przed lustrem w łazience często muszą rozróżniać bardzo drobne szczegóły. Rejon przed lustrem stanowi więc przestrzeń, której należy poświęcić specjalną uwagę, mimo że w normie sprawa ta jest pominięta. Jak dobrać natężenia oświetlenia w tym miejscu piszemy w tekście „Dobór natężenia oświetlenia przed lustrem”.

.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa