Co elektryk uzgadnia z rzeczoznawcą ppoż.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba projektant elektryk uzgadnia z rzeczoznawcą ppoż. fragmenty projektu wykonawczego związane z ochroną przeciwpożarową.

Co elektryk uzgadnia z rzeczoznawcą ppoż.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba projektant elektryk uzgadnia z rzeczoznawcą ppoż. fragmenty projektu wykonawczego związane z ochroną przeciwpożarową.

Zaliczają się do nich projekty systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) oraz systemów zasilania i sterowania urządzeń wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej obiektu. Proces uzgadniania przebiega w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania dokumentacji. W odniesieniu do branży elektrycznej uzgodnienia wymagają w szczególności:

– dźwiękowe systemy ostrzegawcze,

– urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe ochrony pożarowej,

– urządzenia odbiorcze sygnałów informujących o uszkodzeniach powstałych w systemach ostrzegawczych,

– instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

– instalacje zasilania i sterowania pomp przeciwpożarowych,

– instalacje zasilania i sterowania klap odcinających,

– instalacje zasilania i sterowania urządzeń oddymiających,

– instalacje zasilania i sterowania kurtyn dymowych,

– instalacje zasilania i sterowania drzwi i bram przeciwpożarowych oraz innych sterowanych zamknięć przeciwpożarowych,

– przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

– dźwigi dla ekip ratowniczych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa